Kritikerlaget

Julehilsen til medlemmene

Styreleder i Norsk kritikerlag Heidi Bale Amundsen ønsker god jul.

Kritikerlaget 22. desember 2020 YtringerNyheter
Specialevents xmasfest eh

Kjære medlemmer,

2002 har vært et krevende år for alle, og da kulturfeltet gikk i karantene i midten av mars, fikk det selvfølgelig også konsekvenser for kritikernes arbeidssituasjon. Mange av oss kjente på en markant nedgang i oppdrag knyttet til kritiske debatter, samtaler og foredrag, som gjerne skjer live. Men særlig for scenekunstkritikerne og kunstkritikerne var det vanskelig å opprettholde en kritisk virksomhet da konsertsaler, teatre, og gallerier stengte dørene, og man ble forvist til hjemmekontoret.

Kritikere flest er frilansere, og det gjør oss sårbare. Det visste vi alt før Covid-19, men den nye situasjonen har gjort det enda tydeligere hvor utsatt kritikerne er, og dermed det kritiske ordskiftet. For å bøte på nedgangen i antall oppdrag, utlyste Kritikerlaget ti krisestipender i 2020, og vi har jobbet på flere fronter for å bedre kritikernes vilkår under pandemien. Det vi har sett, er likevel at det viktigste arbeidet vi kan gjøre for kritikerne – også når det er unntakstilstand – er å jobbe for permanente og forutsigbare ordninger. Per i dag er det arbeidsstipender som sikrer denne typen stabilitet, derfor fortsetter vi arbeidet for arbeidsstipender øremerket kritikere i 2021.

Ellers kan vi fortelle at Kritikerlaget, på tampen av et ellers bedrøvelig år, har fått innvilget 400.000 NOK fra Kulturrådet til formidling og faglig utvikling! Vi velger å tolke dette som et signal om at 2021 blir et år i kritikkens tegn og ønsker dere alle en riktig god jul.

Heidi Bale Amundsen
Styreleder i Norsk kritikerlag