Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kamp om kritikerrettigheter i 2003

LINO støtter en kritikers krav om honorar. Dagens Næringsliv vil ikke betale ekstra for publisering på Internett.

Kritikerlaget 26. desember 2002 Forhandlinger

Oslo Tingrett får nå en sak om sekundær bruk av kritikk til behandling. En kritiker ønsket særskilt godtgjørelse fra Dagens Næringsliv etter at hans artikler er publisert i nettutgaven. 13. november 2002 ble saken behandlet i Oslo forliksråd, men partene ble ikke enige.
LINO, skribentenes klareringstjeneste, som drives av Norsk kritikerlag og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, bistår nå litteraturkritikeren. Hans og LINOs synspunkt er at det må avtales eksplisitt hvis honoraret også skal omfatte en sekundær utnyttelse. Dette er ikke gjort i avtalen mellom kritikeren og Dagens Næringsliv for drøye fem hundre artikler.
For kritikere og alle skribenter vil rettssaken avklare viktige spørsmål om honorar og om rettigheter til et åndsverk.