Kritikerlaget på Festspillene i Bergen 2004

Har kritikeren et ansvar for å sikre kulturelt mangfold? Bør kritikeren være fullstendig uavhengig av alle hensyn eller har han et ansvar for konsekvensene av sin kritikk?

1. juni 2004

Det årlige debattmøtet fant sted søndag 30. mai 2004 kl. 15?17 på Radisson SAS Hotel Norge. Debattmøte tok utgangspunkt i de siste dagers programmer i Danseteatret, Arenum, Teatergarasjen, Logen og Grieghallen.
Arrangører: Norsk kritikerlag, BIT Teatergarasjen, Norsk musikkinformasjon og Festspillene i Bergen med støtte fra Fritt Ord.
I panelet:
Knut Ove Arntzen, førsteamanuensis, kritiker og konsulentmedarbeider BIT-Teatergarasjen
Glenn Erik Haugland, komponist og kritiker Bergens Tidende og nettavisen Ballade
Jan H. Landro, kritiker og kulturjournalist Bergens Tidende
Annette Mürer, danse- og teaterkritiker og kulturjournalist Dagbladet
Solveig Grødem Sandelson, tidl. kritiker Stavanger Aftenblad, kulturjournalist NRK
Ordstyrer Torkil Baden, kritiker og kulturjournalist NRK
Forsamlingen på ca. 35 personer besto av publikummere, kritikere og Festspillenes ledelse.
I sin innledning sa prosjektleder for debattmøtet Torkil Baden bl.a.:
«Det er i år tiårsjubileum for dette arrangementet i samarbeid med Festspillene. Festspill er også samspill. Dette møtet er også i år støttet av Fritt Ord. Denne gang er det for første gang i samarbeid også med BIT Teatergarasjen og Norsk musikkinformasjon. Det første debattmøtet var i 1994 og har overlevd festspilldirektørene Ole Wiggo Bang, Lorentz Reitan, Bergljot Jonsdottir og i år Erling Dahl.»
Så blir det antakelig ny festspilldirektør neste år. For 2005 er det allerede planer om teaterseminar omkring russiske Mikhail Bakthin og en mulighet for et fokus på norsk orkestermusikk 1905?2005 og særlig uroppførelse av Lasse Thoresen.
«Vi har savnet den skrivende presse» sa festspilldirektør Erling Dahl for en uke siden til Aftenposten da journaliststreiken var over. Men nå er vi altså her. Overskriften var «Kritikksugent festspill». «Festspillene trenger en uavhengig instans, som kan dokumentere hvor bra det hele har vært», sier festspilldirektøren. Og da må selvfølgelig en kritiker tilføye ? eller hvor dårlig det har vært. Men i hvert fall er kritikerne og Festspillene enige om hvor viktig kritikken er som en uavhengig instans. Og det er også temaet her i dag, uavhengigheten, men i forhold til hva? Og hvor omfattende er denne uavhengigheten?
Dette møtet kan sees som en fortsettelse av en ganske anonymt gjennomført, men viktig konferanse på Terminus hotell. Der har de internasjonale musikkinformasjonssentrene stilt spørsmål om hvilken situasjon musikkformidlingen står i, ikke minst i forhold til ivaretakelse av kulturelt mangfold, og også spørsmålet om kvalitet har stått i fokus.
Debatten, der publikum også tok svært aktivt del streifet innom flere problemstillinger:
Kritikeren
Hvem er kritiker, egenskaper, interesser for et mangfold, kvalifikasjoner, habilitet. Dette er et spenningsfelt som kritikeren hele tiden må bevege seg i.
Premisser
Premisser for kritikken, utvelgelsen, hvem bestemmer, redaksjonen eller kritikeren. Er det prioritering av hensynet til mangfold?
Kriterier
Kriterier for valg av hvilken konsert som skal anmeldes? forventet kvalitet, originalitet, etablert stjernestatus, forventet talent. Gikk kritikeren fredag kveld på Andsnes i Logen eller Rikskonsertenes unge talenter i Teatergarasjen? Hadde kritikeren et særlig ansvar for å dekke de ferske musikerne for å sikre mangfold?
Autonomi
Vurdering utelukkende av selve framføringen, kunstverkets autonomi, eller også en vurdering av en sammenheng og ansvar for mangfold. Vurdering av hva som skjer når teppet går opp og teppet går ned eller i en større sammenheng. Kritikeren som en kvalitetsdommer eller som en formidler og pedagog i offentligheten. Det er ikke Vårherre, som er på ferde når det skrives en kritikk, sa en i panelet (Landro).
Leseren publikum og kunstneren
Hva er kritikkens funksjon? Hvilke forventninger til kritikeren. Kritikeren skriver for leseren ? kritikken er en tekst. Publikum ønsker en analyse og beskrivelse av kvalitet. Men fokusering på utøverkvalitet kan gå på bekostning av analyse av en bredere sammenheng.
Ansvar
Ansvar for etnisk kulturelt mangfold. Kritikeren trenger videreutdanning og ressurser med bl.a. stipend.
Torkil Baden avsluttet debatten med å peke på at fra Kritikerlagets side er det viktig at Festspillene har ringvirkninger. Festspill skal være SAMSPILL. Det skjer under festivalen ved at konsert- og teaterprogrammet er omgitt av et frodig miljø med debattmøter seminarer og ulike arrangementer slik at det er i Bergen folk møtes. I 2004 har det vært en internasjonal musikkinformasjonskonferanse og tiårsjubileum for Kritikerlagets debattmøte under Festspillene.
Vi synes selv at Kritikerlaget gjennom ti år har bidratt til å gi konsert- og scenekunstprogrammet en utvidelse med refleksjon og debatt sammen med publikum. Kritikerene blottstiller seg og sitt arbeid på en helt spesiell måte gjennom et slikt debattmøte.
Denne type arrangementer burde Festspillene oppmuntre enda mer til slik at Bergensfestspillene blir et selvfølgelig fokus for alle i norsk kulturliv. Slik kan Festspillene i Bergen styrke sin identitet som en viktige arena i norsk musikkliv og samtidig en moderne og internasjonal kulturfestival. Derfor ser vi frem til å møtes til FESTSPILL OG SAMSPILL i Bergen i 2005!