Kritikerlaget

Kalender

Kritikersalong: Hva er norsk samtidsdans?

Lørdag 5. juni kl. 13.30 i Logen Bar i Bergen arrangerer Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen et debattmøte om samtidsdans. På bakgrunn av Festspillenes satsing på «samtidsdans», spør vi: Er samtidsdans samtidig? Er samtidsdans et særnorsk fenomen? Hvem definerer hva som er samtidsdans i Norge i dag og på hvilket grunnlag? Kan vi i det hele tatt benytte begrepet lenger? Hvilke alternativer finnes?

Kritikerlaget 10. mai 2010 DansDebatt

Begrepet «samtidsdans» har de senere årene blitt så populært at det brukes til å beskrive det meste som skjer innen scenisk dans i Norge.På Wikipedia defineres «contemporary dance» som en 100 år gammel epoke med utgangspunkt i Isadora Duncan (1877–1927). På engelsk omfatter dette begrepet både det vi i Norge kaller moderne dans og det som vi de senere år har begynt å kalle samtidsdans. I Norge blir begrepene moderne dans og samtidsdans stadig forvekslet og benyttet om hverandre, til tross for at danse- og teatervitere vil påstå at vårt samtidsdansbegrep først oppstod etter den postmoderne perioden i dansehistorien. Dansemiljøet bruker «samtidsdans» til å beskrive både en sjanger, en epoke og metoder eller rammer for danseundervisning og koreografi. I tillegg brukes begrepet bokstavelig talt om all scenisk dans som settes opp i vår samtid. Kort og godt, er det gått inflasjon i samtidsdansbegrepet?

I panelet:

Koreograf/dansekunstner Hallgrim Hansegård – Frikar Dance Company
Hansegård ønsker å ta med de universelle kvalitetene fra lokale tradisjoner inn i samtidskunsten og popkulturen. Fikk prisen for beste koreografi under Eurovision 2010, og 3. plass på SUPERDOK 2005 for filmen Opse.

Koreograf/regissør Alan Lucien Øyen – winter guests
Utover å lage forestillinger for winter guests, tar Alan oppdrag for norske og utenlandske kompanier. Nasjonalballetten, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, Skaanes Dansteater og Iceland Dance Company har Øyens koreografier på repertoaret.

Representant for utdanningsinstitusjon: Suzanne Bjørneboe – KhiO
Bjørneboe er høgskolelektor og studieleder for Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo, ansatt som faglig leder for bachelor i moderne dans og samtidsdans, klassisk ballett og jazzdans og master koreografi.

Representant for Norges nasjonale kompani for samtidsdans: Bruno Heynderickx – kunstnerisk leder Carte Blanche
Heynderickx markerer seg innen europeisk samtidsdans med sterke kunstneriske ambisjoner og et bredt internasjonalt nettverk. Han var en av pionerene i dannelsen av ECL COLINA, som er et europeisk samarbeidsprosjekt for nettverksbygning og forskning. Den nye teatersjefen har en tydelig visjon om å videreutvikle kompaniets identitet og gi det en mer markant posisjon internasjonalt.

Ordstyrer: Melanie Fieldseth
Melanie Fieldseth er teaterviter fra UiB og har vært dansekritiker i blant annet Bergens Tidende og www.kunstkritikk.no. Hun var medlem i Norsk kulturråds første danseutvalg.

Arrangementet er støttet av Institusjonen Fritt Ord og Norsk kulturråd.