Kritikerlaget

Kritikersalong: Kan Telemark ha kunstutstillinger uten å ha kunstkritikk?

Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag inviterer til kritikersalong torsdag 3. juni kl 18 i Telemark Kunstnersenter, for å sette søkelys på den manglende kunstkritikk i Telemark. Bør og kan noe gjøres, og hvem har ansvar? Møteleder Dag Solhjell fra kunstseksjonens arbeidsutvalg har med seg elleve innledere til rundebordsdebatt.

Kritikerlaget 10. mai 2010 DebattKunst

Program

1. Velkommen, Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit, Telemark fylkeskommune

2. Møteleder Dag Solhjell presenterer resultatene av en liten undersøkelse av kritikersituasjonen i Telemark, og debattopplegget og innlederne.

3. Følgende spørsmål tas opp ett for ett:

a) Er det behov for kunstkritikk i Telemark? Hvis svaret er nei: hvorfor ikke? Hvis svaret er ja; hvor lenge skal regionen være uten kunstkritikere? Er det i Skien og Porsgrunn forutsetningene er best for å få utviklet en regionalt basert kunstkritikk? Har kritikere noen plass i Grenlands kulturklynge? Forberedte innlegg fra: Intendant i Porsgrunn Kunstforening Andreas Rishovd, og styreleder i Telemark kunstnersenter Odd-Fredrik Heiberg.

b) Hvem bør kritisere kunstutstillinger, kunstnere, utsmykkinger, utstillingsarrangører og kuratorer i Telemark: uavhengige kritikere, kunstnere, kuratorer, kritikere fra Oslo, kulturjournalister eller andre? Forberedte innlegg fra: rådgiver for kunst og kunstformidling ved fylkeskultursjefens kontor i Telemark, Line Ruud Ørslien.

Pause

c) Hvor bør kunstkritikken publiseres? I regionens dagsaviser, eller på et eget nettsted for kunstkritikk, med redaksjon i Grenland, og med ansvar for regionen? Eller bør kunstkritikk fra utstillinger i Telemark publiseres på nettmedier med redaksjoner i Oslo, som Kunstkritikk eller Kunstforum? Forberedte innlegg fra: Atle Barcley og daglig leder i Telemark kunstnersenter Alice Enhuus.

d) Hva bør formålet med kunstkritikk i Telemark være: å øke interessen for kunstutstillinger hos det brede avislesende publikum, å synliggjøre kunstnere, kunstutstillinger og utstillingsarrangører på landsbasis, å bidra til å kvalitetssikre kunstlivet i Telemark, eller andre formål? Må kritikker som publiseres for et publikum i Telemark ha en annen sjanger enn i Oslo-pressen, kunsttidskrifter og nettsteder for kunstkritikk? Forberedte innlegg fra: Redaktør Lars Kise i Varden og styreleder i Skiens kunstforening Ove Fevåg.

e) Hvem har ansvar for å finansiere kunstkritikk i Telemark? Er det pressens ansvar eller er det et kunstpolitisk ansvar? Bør for eksempel 1 % av budsjettene til kunstinstitusjoner avsettes til kunstkritikere? Bør hele Sørlandet dekkes, og eventuelt hvordan? Er Telemark stor nok som kunstregion til å beskjeftige en eller flere kunstkritikere? Forberedte innlegg fra: Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit, og kultursjef i Porsgrunn Tore Dvergastein.

4. Oppsummering

Arrangementet er støttet av Telemark Fylkeskommune.