Kritikerlaget

Konflikt eller konsensus?

Under Festpillene i Bergen blir det debattmøte i Logen bar om kunstens politiske funksjon i musikk og teater. Tore Vagn Lid, Cecilie Ore (bildet) og Gry Ulfseng er med i debatten. Ordstyrer er Ida Habbestad.

Kritikerlaget 24. april 2012 FestspilleneDebattMusikkTeaterKritikersalong
Images

Under festspillene i 2012 har programmet tydelige innslag av kunst som søker mot politiske spørsmål. Komponist Maja Solveig Kjelstrup Ratkje er ansvarlig kurator for konsertserien «Voices that Matter», der det sentrale er stemmen som medium, både for musikk og meninger. Regissør Tore Vagn Lid og Transitteatret har siden 2001 vært sentrale pådrivere for å gjenerobre teateret som kritisk erfaringsrom, særlig gjennom fokus på samspillet mellom musikk og dramatikk. Under festspillene setter de opp Bertolt Brechts ufullendte lærestykke «Fatzer». På programmet står også svenske America Vera-Zavals stykke «Etnoporno», i regi av Nina Wester. Stykket retter sine skyts både mot multikulturalisme-begrepet og mediesamfunnet, og har vekket oppsikt med sin politisk ukorrekte tilnærming.

På bakgrunn av dette vil Norsk kritikerlag sette fokus på ulike måter å forstå kunstens politiske funksjoner, både i musikk og teater. Skal den politiske kunsten primært motivere og mobilisere sitt publikum, eller først og fremst debattere? Det har blitt sagt at norsk kunst står i en sosialdemokratisk opplysningstradisjon og at politisk kunst i tråd med denne som oftest sikter mot å virke samlende, oppdragende og oppbyggelig, i motsetning til å splitte og provosere fram stillingstagende. Er kunst virkelig politisk når det tar for seg problemer som rasisme, barnesoldater eller dødsstraff, tema det hersker svært liten uenighet om? Skal ikke kunsten være et rom der det er mulig å ta opp spørsmål som vanskelige å diskutere i andre arenaer, som politikken eller vitenskapen? Eller på den andre siden: Er det nødvendigvis et sunnhetstegn når publikum drives til å forlate en forestilling? Har ikke kunsten viktigere oppgaver enn provokasjon, som for eksempel å formulere og inspirere solidariske holdninger hos sitt publikum?

I panelet:
TORE VAGN LID regissør
Tore Vagn Lid er regissør, autor og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Til Festspillene i Bergen har han bidratt med flere forestillinger, som Die Massnahme av Bertolt Brecht og Hanns Eisler (skandinavisk uroppføring av stykket), Elephant Stories og Før soloppgang. Vagn Lid har tidligere skrevet musikk til teaterforestillinger, og har avlagt en doktorgrad ved institutt for anvendt teatervitenskap i Giessen. Hans bok Gegenseitlige Verfremdungen tar blant annet opp spørsmålet om kunsten og det politiske.

CECILIE ORE komponist
Cecilie Ore studerte klaver ved Norges musikkhøgskole og dernest komposisjon ved insitutt for sonologi i Utrecht. Hun har arbeidet med elektroakustiske verk, og med komposisjoner som utforsker problemer med tid i musikken. Hun har også arbeidet med vokalmusikk, blant annet i operaen Dead Beat Escapement (2008) som omhandler dødsstraff. I disse dager arbeider hun med operaen Adam & Eve, a Divine Comedy.

GRY ULFENG scenekunstkonsulent
Gry Ulfeng er scenekunstkonsulent med ansvar for teater, opera og dans i Vest-Agder. Hun har hovedfag i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen med tysk politisk teater som tema. Ulfeng har lenge vært frilans dramaturg, produsent og kurator. Hennes felt er avantgardeteorier, den performative vending, relasjonell estetikk og kunstens samfunnskritiske potensial. I den senere tid har hun bl.a. skrevet artiklene “Leben mit Pop – naivitet som samfunnskritisk virkemiddel i samtidsteateret” (2009), “Et minefelt av problemstillinger” (2010) og “Avantgardens formale fordring” (2011).

Ordstyrer
IDA HABBESTAD
Ida Habbestad har en utøvende bachelorgrad fra Norges musikkhøgskole med fløyte som hovedinstrument, og mastergrad i teori fra samme sted, med norsk samtidsopera som tema. Hun har arbeidet som fast journalist for nettavisen www.ballade.no, og er i dag er frilans skribent samt anmelder av kunstmusikk for Aftenposten.

Debatten er støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.