Kritikerlaget

Kalender

Kritikersalong: Kritikkverdig kunsthåndverk

På linje med blant annet arkitektur- og designkritikk, anses ikke kunsthåndverkanmeldelser verdige spalteplass. Hvem svikter? Det er spørsmålet når kunstseksjonen i Norsk kritikerlag arrangerer Kritikersalong i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere, 21. oktober kl. 17.30–19.00 på Kunstindustrimuseet, St. Olavs gt. 1 i Oslo

I panelet sitter blant andre kritikerne Mona Gjessing og Lars Elton. Christer Dynna, redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk, er ordstyrer.

Kritikerlaget 17. oktober 2010 DebattKunst

Kritikersalong 21. oktober kl. 17.30–19.00, Kunstindustrimuseet, St. Olavs gt. 1 i Oslo

Nesten ingen landsdekkende aviser eller andre brede medier har anmeldelser eller omtaler av kunsthåndverkutstillinger på sitt repertoar. Klassekampen er unntaket som bekrefter regelen, for venstresidens dagsavis har blant annet trykket anmeldelser av Nasjonalmuseets utstilling «Kunsthåndverk 2010», Kunstbankens «Essens» og Galleri F15s «Tendenser» i løpet av noen måneder.

I den grad redaksjonene publiserer anmeldelser av kunsthåndverk, hvilken tilnærming har kritikerne til disse utstillingene? Hvorfor fenger ikke kunsthåndverket mer i andre redaksjoner? Er det fordi anmeldere og redaktører ikke anser dette som interessante utstillinger? Er kunsthåndverkets publikum for smalt til at allmenne, brede medier vil satse på dette og andre visuelle, estetiske felt? På linje med blant annet arkitektur- og designkritikk, anses ikke kunsthåndverkanmeldelser verdige spalteplass. Kritikersalong spør: Hvem svikter?

Dette arrangementet er et samarbeid mellom kunstseksjonen i Norsk kritikerlag og Norske Kunsthåndverkere. I panelet sitter blant andre kritikerne Mona Gjessing og Lars Elton. Christer Dynna, redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk, er ordstyrer.

Salongen er støttet av Institusjonen Fritt Ord.