Kritikerlaget

Kritikersalong: Kritikkverdig kunsthåndverk #3

Torsdag 18. oktober kl. 17.00 blir det arrangert kritikersalong med tittel Kritikkverdig kunsthåndverk #3 i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Kritikerlaget 25. september 2012 DebattKunstKritikersalong

Under fjorårets Kritikersalong, pekte både konservator ved Lillehammer Kunstmuseum, Cecilie Skeide, og kritiker i Klassekampen, Mona Gjessing, på et manglende begrepsapparat for kunsthåndverket.

For kunsthåndverket har materialitet og taktilitet alltid vært sentrale begreper. Den siste tiden har vi sett også hvordan billedkunstfeltet, spesielt innenfor tekstilkunsten, også «oppdager» disse begrepene. Et såkalt nytt og forsterket fokus på Hanna Ryggens kunstnerskap, Ann Cathrine November Høibos utstilling på Henie Onstad Kunstsenter og Steinar Haga Kristensens utstillingen «Fortvilelser i leire» på Kunsthall Oslo er eksempler på hvordan materialitet i sterkere grad har kommet inn i diskusjonen om kunstnerisk kvalitet i samtidens kunstverk. Med det blir håndverkskunnskapen og nærheten til materialene er tendens i samtidskunsten. Endrer dette vår forståelse og lesning av kunsthåndverket?

Hvis vi påstår at materialitet kvalitetsbegrep i både kunsthåndverket og i billedkunsten, er det da snakk den samme type materialitet? Hva mener vi med kunsthåndverk i denne sammenhengen, har kunsthåndverket sin egen fagterminologi? Og ikke minst, Hvilke rolle spiller språkliggjøring og begrepsutvikling for kunsthåndverkfeltet?

Kritikersalongen stiller disse spørsmålene til personer som representerer museet, utdanningsinstitusjonen og freelance kritikeren; Knut Astrup Bull, Jørn Mortensen og Marianne Zamecznick. Kåre Bulie leder diskusjonen.

Tid: 18.oktober kl. 17.00
Sted: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kristian August gate
Fri entré

Kritikersalongen er et samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere og Norsk kritikerlag og er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.