Kalender

Kritikersalong: Kunstkritikkens plass i kunstliv og kunstpolitikk i Bergen

Torsdag 27. januar arrangerer Norsk kritikerlags seksjon for kunst en kritikersalong i Bergen, i samarbeid med Bergen Kunstmuseum. Tema for kvelden er tredelt: 1) hva bør kritikkens rolle være på den bergenske kunstscenen, 2) hvem har ansvar for å gi kritikken den plassen, 3) bør kritikken av kunsten bli et kunstpolitisk ansvar på linje med kunsten selv?

Blant deltakerne er direktør Erlend Høyersten fra Bergen Kunstmuseum, Solveig Øvstebø, intendant ved Bergen Kunsthall, Randi Grav Berger fra galleri Entrée, Lars Korff Lofthus, billedkunstner, Hilde Sandvik, kulturredaktør i Bergens Tidende, Sissel Lillebostad fra Kunsthøgskolen i Bergen, Arne Skaug Olsen, leder for visningsrommet ved USF, Øystein Hauge, kunstkritiker i Bergens Tidende, Anne Szefer Karlsen, leder for Hordaland Kunstsenter, Cecilia Gelin, dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen, Harald Victor Hove, kulturbyråd i Bergen kommune, Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef i Hordaland fylkeskommune og Synnøve Vik, stipendiat ved UiB og medlem av arbeidsutvalget til Norsk kritikerlags kunstseksjon. Møteleder er Dr. philos. Dag Solhjell, som også er medlem av AU kunst.

Kritikerlaget 19. januar 2011 DebattKunst
Bergen lysverket

Tid: Torsdag 27. januar 2011, kl 18.00-21.00
Sted: Bergen Kunstmuseum, Tårnrommet i Lysverket
Arrangør: Bergen Kunstmuseum, i samarbeid med Norsk kritikerlag, Seksjonen for kunst

Tema: 1) hva bør kritikkens rolle være på den bergenske kunstscenen, 2) hvem har ansvar for å gi kritikken den plassen, 3) bør kritikken av kunsten bli et kunstpolitisk ansvar på linje med kunsten selv?

Møteleder: Dr. philos. Dag Solhjell, medlem av arbeidsutvalget i Norsk kritikerlags Seksjon for kunst.

Arrangementsform: Det settes opp fire temaer til belysning, som behandles ett for ett, med ca 30 minutter avsatt til hvert av dem. Til hvert tema er det tre innledere med ferdig forberedte innlegg om sitt tema, maksimalt 5 minutter. Etter de tre innlederne gis ordet til de andre i panelet til korte innlegg, og ganske raskt også til innlegg fra publikum. Møteleder styrer debatten slik at man holder seg til temaet som er oppe til debatt, og til tidsplanen. Møteleder kan også stille spørsmål, men ikke selv tegne seg for innlegg i diskusjonen.

Arbeidsutvalget for kunstseksjonen i Norsk kritikerlag vil være til stede på kritikersalongen. Det består av André Gali (leder), Synnøve Vik, Erling Moestue Bugge og Dag Solhjell.

Program og deltakere ved Kritikersalongen i Bergen Kunstmuseum 27.1.11

1) Velkommen, direktør Erlend Høyersten, Bergen Kunstmuseum, som presenterer bakgrunn og møteleder.

2) Møteleder Dag Solhjell presenterer resultatene av en liten undersøkelse av kritikersituasjonen i Bergen og Hordaland.

3) Presentasjon av debattopplegget, og av de som skal sitte i panelet.

4) Følgende spørsmål tas opp ett for ett:

1. Hvilken rolle bør kunstkritikken ha på den Bergenske kunstscenen? Hva bør formålet med kunstkritikk i Bergen være: å øke interessen for kunstutstillinger hos det brede avislesende publikum, bidra til den engere kunstdiskurs mellom kunstlivets deltakere, kvalitetssikre kunstlivet i Bergen og Hordaland, synliggjøre kunstlivet i Bergen på landsbasis, eller andre formål? Forberedte innlegg fra Solveig Øvstebø, intendant Bergen Kunsthall, Randi Grav Berger, galleri Entrée og Lars Korff Lofthus, billedkunstner.

2. Er det tilfredsstillende at kunstutstillinger i Bergen og Hordaland dekkes av kritikere fra medier i regionen, eller bør de også dekkes av kritikere fra andre regioner? Bør medier i Bergen også bringe kritikker av utstillinger i andre deler av landet og internasjonalt? Forberedte innlegg fra Hilde Sandvik, Kulturredaktør i Bergens Tidende, Sissel Lillebostad, Kunsthøgskolen i Bergen og Arne Skaug Olsen, leder for visningsrommet ved USF.

Pause

3. Bør kunstkritikk påvirke prosessene for kunstnerisk anerkjennelse i Bergen? Hva bør kunstkritikken i Bergen bety for kunstneres karrierer og utstillingsarrangørers anerkjennelse, i Bergen og på landsbasis? Forberedte innlegg fra Øystein Hauge, kunstkritiker i Bergens Tidende, Anne Szefer Karlsen, leder for Hordaland Kunstsenter og Cecilia Gelin, dekan Kunsthøgskolen i Bergen.

4. Hvem bør ha ansvar for å finansiere kunstkritikk i Bergen? Bør kritikken av kunsten blie en del av kunstpolitikken slik kunsten selv er det? Bør staten avsette et beløp til kunstkritikk som tilsvarer 1 % av det staten bevilger til formål innenfor billedkunst og kunsthåndverk? Bør 1 % av budsjettene til kunstinstitusjoner avsettes til kunstkritikere? Forberedte innlegg fra Harald Victor Hove, Kulturbyråd i Bergen kommune, Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef i Hordaland fylkeskommune og Erlend Høyersten, direktør Bergens Kunstmuseum.

5) Oppsummering v/ Synnøve Vik, stipendiat UiB, medlem av arbeidsutvalget for Seksjon for kunst i Norsk kritikerlag.

Arrangementet har støtte fra Fritt Ord og Norsk kritikerlag.

Ingressbildet: Bergen Kunstmuseum, Lysverket. Foto: Kunstmuseene i Bergen.