Kritikerlaget

Kritikersalong: Norge i verden – verden i Norge

Vi har kanskje aldri hatt et så rikt scenekunstliv i Norge som i dag. I tillegg til nasjonale, regionale og lokale scener har vi både riksteater og en rik flora av ulike festivaler. Men med nedleggelsen av Samtidsfestivalen forsvant en viktig og i norsk sammenheng kanskje unik kilde til det tekstbaserte samtidsteateret. Hva slags historier er det vi som norsk teaterpublikum går glipp av? Med denne Kritikersalongen ønsker vi å ta et skritt tilbake og se norsk teater i internasjonalt og samtidig perspektiv.

Kritikerlaget 27. oktober 2011 TeaterDebattKritikersalong

Hvilke internasjonale impulser inspirerer norsk teater? Hvilken innvirking vil tapet av Samtidsfestivalen ha? Er det slik det har blitt hevdet, at trender bare kommer til Norge for å dø? Og hvis Norge er trendenes kirkegård, hva skjer med trendene som drar ut herfra? I hvilken grad er norsk scenekunst med på å sette agendaen internasjonalt?

Panelet består av teaterkritiker Therese Bjørneboe, leder for Oslo Internasjonale Teater Øystein Ulsberg Brager og dramaturg Kristian Lykkeslet Strømskag. Ordstyrer vil være Shaun Henrik Matheson.

Salongen er støttet av Fritt Ord og Norsk kulturråd, og avholdes i samarbeid med Black Box Teater – samme helg som Wooster Group gjester Nationaltheatret, og Sidney Leoni gjester Black Box Teater.

Tid: Lørdag 12. november kl. 16
Sted: Black Box Teater