Kritikersalong om blogging og sosiale medier

Da litteraturseksjonen arrangerte Kritikersalong om blogging og sosiale medier mandag 25. oktober 2010, handlet debatten paneldeltakerne imellom til dels om de ulike arbeidsbetingelsene for amatører og profesjonelle anmeldere, men i stor grad også om de problematiske økonomiske grunnbetingelsene for kulturanmeldelser og kulturkritikk. Arrangementet ble avholdt i Kjelleren på Litteraturhuset, med et panel bestående av Anne Schäffer, Norsk kritikerlags leder, Sven Ove Bakke, anmeldelsesansvarlig i Dagbladet, og bokbloggerne Kristin Storrusten og Julie Brannfjell. Ordstyrer var Jan Grue, og det var rundt 40 oppmøtte tilhørere.

27. oktober 2010
Bloggsalong

De innledende innleggene fra paneldeltakerne tok for seg sosiale medier og anmelderi på internett fra nokså ulike perspektiver.

Anne Schäffer fokuserte på bloggenes relativt smale leserskap og posisjon i offentligheten, at det så langt ikke har kommet medlemssøknader til Kritikerlaget med grunnlag i bloggvirksomhet, og at det helhetlig sett er usikkert hvilken rolle bloggerne spiller på kritikkfeltet.

Sven Ove Bakke gjorde rede for de stadig mer pressede økonomiske rammebetingelsene for avisenes kultursider, og presenterte Dagbladets litteratursatsning – der lesere ble invitert til å anmelde bøker i bytte for gratis eksemplarer – som et hovedsakelig markedsføringsrettet tiltak.
Storrusten og Brannfjell snakket om bokmerker.org, der de er aktive sammen med fem andre yngre bokbloggere, og forsvarte blogganmeldelser som et overskuddsprosjekt med viktige skribentutviklende funksjoner.

I etterkant av innleggene handlet debatten paneldeltakerne imellom (med flere engasjerte innspill fra publikum) til dels om de ulike arbeidsbetingelsene for amatører og profesjonelle anmeldere, men i stor grad også om de problematiske økonomiske grunnbetingelsene for kulturanmeldelser og kulturkritikk. Ønsket om et variert og godt tilbud av anmeldende, vurderende og kritiske tekster gikk på tvers av de ulike medieplattformene; problemet med å finne finansieringskilder er dessverre også like velkjent i de ulike miljøene, enten det dreier seg om blogger, tidsskrifter eller aviser.

Salongen var støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Mer om salongen på twitter: #bloggsalong