Kritikerlaget

Kritikersalong om det visuelle kunstfeltet

Hva vil Regjeringen med det visuelle kunstfeltet? Det visuelle kunstfeltet møter statssekretær Kjersti Stenseng i Kulturdepartementet til debatt i DogA onsdag 10. oktober.

Kritikerlaget 05. september 2012 DebattKunstKritikersalong
Kjersti stenseng fotokud 2

Arbeidsutvalget i kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har i samarbeid med DogA invitert et utvalg berørte institusjoner til å presentere sitt syn på Stortingsmelding 23 (2011–2012) Visuell kunst på en kritikersalong i DogA. Meldingen skal senere drøftes på Stortinget. Moderator er Benedicte Sunde, DogA.

Kritikersalongen er åpen for alle interesserte.

Sted: Hausmannsgate 16, 0182 Oslo www.doga.no
Tid: Onsdag 10. oktober kl. 18.00–21.00.

Kontakter: Dag Solhjell, Arbeidsutvalget i kunstseksjonen i Norsk kritikerlag: dsolhjel@online.no, mobil 41 63 48 38
Benedicte Sunde, DogA: benedicte.sunde@doga.no, mobil 45 04 93 07

Kritikersalongen er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.