Kritikersalong om kunsten å formidle

Torsdag 20. september blir det kritikersalong i Trondheim om musikalsk formidling – og dens grenser. Hvor ligger formidlingsansvaret, hos arrangør, utøver eller komponist? Hva kan arrangøren gjøre for å skape formidling rundt musikk vi oppfatter som mindre tilgjengelig?

28. august 2012
Images

Trondheim kammermusikkfestival er kjent for sin sterke satsning på unge og studenter som publikumsgruppe, og for å lete etter nye former for formidling av kammermusikk. Valget av festivalkomponist i 2012, Sir Peter Maxwell Davies, er betegnende for dette. Den engelske komponisten har arbeidet innen en rekke forskjellige uttrykk, og har i stor grad blitt kjent gjennom sine eksperimenter med ulike former for kommunikasjon i musikken sin.

I denne salongen bruker vi Davies’ uttrykk og festivalens kommunikative arbeid som utgangspunkt for en diskusjon om musikalsk formidling – og dens grenser. Hvor ligger formidlingsansvaret, hos arrangør, utøver eller komponist? Hvor går grensen for en komponists ønske om å kommunisere og det å spekulere i publikums gjenkjennelse? Hva kan arrangøren gjøre for å skape formidling rundt musikk vi oppfatter som mindre tilgjengelig? Hva gjør konserten til en spektakulær opplevelse, og hvor slutter kunstens integritet? Foregår formidling av kammermusikk på kunstens, de voksne eller de unges premisser?

I panelet: Kristin Danielsen, direktør MIC, Magnus Andersson, kritiker og postdoktor ved Norges musikkhøgskole, Sigmund Tvete Vik, kunstnerisk leder Trondheim kammermusikkfestival og Stefan Peter Bivand, masterstudent ved musikkonservatoriet i Trondheim.

Ordstyrer er Ida Habbestad (bildet), kritiker og musikkskribent.

Arrangør: Norsk kritikerlag i samarbeid med Trondheim kammermusikkfestival. Arrangementet er støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord