Kritikersalong om lettleste bøker

25. august 2010

Kritikersalong onsdag 29. september kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo.

30 prosent av voksne sliter med å lese vanlig tekst. Norge har trolig verdens beste litteraturtilbud til denne gruppen, men det er vanskelig å få bøkene anmeldt. I anmeldelser generelt er lesbarhet sjelden omtalt. Hvorfor er ikke lett lesbare bøker interessante for litteraturkritikerne?

I panelet stiller Cathrine Krøger, kritiker i Dagbladet, Steffen Sørum, forfatter, og Anne Marit Godal, daglig leder i Leser søker bok. Ordstyrer er Anne Cathrine Straume, kritiker i NRK P2.

Arrangør: Leser søker bok i samarbeid med Norsk kritikerlag.