Kritikersalong: Samtid i samtidsmusikken

Da han tiltrådte stillingen som kunstnerisk leder for Ultima, sa Luca Francesconi at han mener man i større grad enn før bør forsøke å forstå sin egen samtid gjennom musikk. I denne samtalen utfordres paneldeltakerne til å drøfte om utviklingen av musikalske uttrykk er i takt med sin egen samtid.

16. august 2011

Debattantene vil ta for seg ulike måter musikken allerede belyser samtiden på, og det blir stilt spørsmål ved Franscesconis synspunkt. Ønsker vi at musikken skal ta opp i seg samfunnsmessige spørsmål; er det like gjerne snakk om hvilken kontekst musikken plasseres i, eller er dette en utfordring til lyttere og arrangører?

I panelet:
Luca Francesconi (kunsterisk leder Ultima 2011)
Alwynne Pritchard (kunstnerisk leder Borealis)
Arild Pedersen (filosof)
Marino Formenti (utøver)
Ordstyrer Ida Habbestad (musikkskribent)

Samtalen foregår på engelsk.

14. september kl. 17.30, Gamle Logen, Oslo. Fri entré.

Arrangementet er et samarbeid mellom Ultima og Norsk kritikerlag.
Støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Musikkinnslag:
Luciano Berio: Sequenza XIVb-Versione per Contrabasso di Stefano Scodanibbio
Kontrabass: Håkon Thelin

Iannis Xenakis: Charisma (1971), Versjon for kontrabass og saxofon
Håkon Thelin, kontrabass
Rolf-Erik Nystrøm, saksofon