Kritikerlaget

Kritikerseminaret 2012

Torsdag 31. mai og fredag 1. juni blir Kritikerseminaret arrangert på Lillehammer. Tema er Kritisk kapital – historie, teori og praksis og Eldrid Lunden holder åpningsforedraget.

Kritikerlaget 30. mai 2012 LitteraturDebatt
Eldrid lunden

Hovedtemaet for litteraturfestivalen 2012 er «Penger». Kritikerlagets seminar vil kretse rundt dette, med utgangspunkt i ideen om «kritisk kapital». Kan vi forstå «kritisk kapital» både som den samlede, kollektive kritiske produksjonen gjennom årene og den enkelte kritikerens egen opparbeidete kapital i form av kunnskaper, teori og praksis? Den kritiske kapital omsettes i pekuniær kapital – penger – under ulike betingelser. Samtidig skal ikke kritikk være til salgs, iallfall ikke for enhver pris. Kan man snakke om en abstrakt, ikke-pekuniær kritisk kapital? Om så, hvordan opparbeider, posisjonerer og anvender en kritiker sin egen kritiske kapital? Og finnes det en historisk og teoretisk bevissthet i dagens kritikk eller er kritikeren uten kunnskap om hvem hun skriver i kjølvannet av?

Programmet er som følger:

Torsdag 31. mai i Holbøsalen, Kulturhuset Banken

10.30–11.00 – Registrering og kaffe

11.00–11.45 – «Modernismevariasjonar» – åpningsforedrag av Eldrid Lunden, forfattar og professor emerita (NO).

12.00–13.30 – Matpause

13.30–15.15 – «Kritisk kapital – historie, teori og praksis» – paneldebatt med innledning av Arne Melberg, professor emeritus i allmenn litteraturvitenskap (SV/NO). Paneldeltakere er Marit Eikemo (NO), Trond Haugen (NO), Kristoffer Jul-Larsen (NO) og Lilian Munk Rösing (DK).

15.45–16.30 – «Den politisk-pragmatiske vendingen i ny fransk poesi» – Thomas Lundbo, forfattar og oversetter (NO).

Lundbo vil snakke om Christophe Hanna, Nathalie Quintane, Jean-Marie Gleize, Franck Leibovici og boka L’insurrection qui viens (2007) av det anonyme forfatterkollektivet «Le comité invisible». Den antatte hovedforfatteren, aktivisten Julien Copat, ble i 2008 arrestert, anklaget for å lede en gruppe som planla terror-handlinger. Disse begivenhetene har ført til en ny bølge av samfunnsengasjerte poeter i Frankrike.

Fredag 1. juni i Holbøsalen, Kulturhuset Banken

10.00–10.45 – «Forbrugervejledning eller kritisk refleksion?» – Lilian Munk Rösing, kritiker og universitetslektor (DK).

Den europæiske litteraturkritik har to forskellige historiske rødder: en oplysningstradition, der anså kritikken for at være en domsafsigelse, og den tidlige tyske romantik, der anså kritikken for litteraturens vitale selvrefleksion. Domsafsigelsen peger frem mod kritik som forbrugervejledning, mens den romantiske kritikforståelse peger på kritikken som en dialog med litteraturen. Er der stadig kritiske potentialer at hente i den romantiske kritikforståelse, eller må kritikeren i dag erkende at være forbrugervejleder i oplevelsesøkonomiens tjeneste?

11.00–11.45 – «Om bankmennenes rykte» – Bjarni Bjarnason (ISL), forfatter av Mannord i samtale med oversetter Silje Beite Løken.

12.00–12.45 – «Lyden av litterær autoritet – mellom tekst og tale. Litteraturkritikk i NRK» – Kristoffer Jul-Larsen, stipendiat (NO).

Om litteraturkritikken skal ha noen definisjonsmakt må publikum anerkjenne og ha tillit til kritikeren. Kritikerens pendling mellom å representere faglig autoritet og publikums smak har fått sine helt egne uttrykk i tekst. Ved å tre inn i radiomediet ble kritikken ikledd kritikerens egne, faktiske stemme, med det fikk kritikken nye utfordringer for å presentere sitt innhold på en troverdig og populær måte. Kristoffer Jul-Larsen skriver en doktoravhandling ved NTNU om litteraturkritikkens historie i NRK. I denne innledningen vil han presentere lydklipp som illustrerer litteraturkritikkens utvikling gjennom det 20. århundret.

Tillegg i programmet:

14.00–14.45 – «Herfra til virkeligheten» – Ane Farsethås er aktuell med bok om norsk samtidslitteratur 2000–2012. Hun vil samtale med Margunn Vikingstad om utopier og virkelighetslengsel i litteraturen, et tiår med sjangeroverskridende forsøk og nye former for realisme. Hvor tar etterdønningene etter den selvbiografiske bølgen oss?

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Institusjonen Fritt Ord.

Om de medvirkende:

Eldrid Lunden (NO) er forfattar og Professor Emerita. Leiar av
forfattarstudiet ved Høgskolen i Telemark 1982-2010. Har skrive lyrikk,
essays og litteraturvitskaplege tekstar. Siste utgjeving Modernisme eller
litterær populisme? Eit essay om Arne Garborg og Knut Hamsun (2008).

Arne Melberg (SV/NO) – er Professor Emeritus i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, bosatt i Oslo och Gräsmark (Värmland). Siste publikasjoner er Aesthetics of Prose (2008) og Det var på Capri (2009). Arbeider med essayistikkens historie.

Trond Haugen (NO) er Dr. Art. i allmenn litteraturvitenskap, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og kritiker. Siste publikasjon «Språkkritiske forskyvninger – en inngang til Jo Eggens forfatterskap» i Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap (2012).

Kristoffer Jul-Larsen (NO) er stipendiat i nordisk litteratur ved NTNU hvor han har undervist på masterprogrammet i kunstkritikk og kulturformidling. Redaksjonsmedlem i Fett, spaltist i Klassekampen. Har blant annet skrevet om Mette Karlsvik, Jay-Z, Jacques Rancière, Eyvind Røssaak, Wolfgang Iser og Nordahl Grieg.

Lilian Munk Rösing (DK) er Ph.D i allmenn litteraturvitenskap og lektor i litteraturvitenskap ved Københavns Universitet og kritiker i dagbladet Information, har publisert tre kulturkritiske bøker som kombinerer litteratur- og psykoanalyse. Aktuelle forskningsprojekt er «Litteraturens vrede stemmer» (fra Strindberg til Jelinek) og «The Hysteric’s Guide to Pixar» (lacaniansk analyse af Pixar’s animationsfilm).

Bjarni Bjarnason (ISL) debuterte i 1989 med en diktsamling og har skrevet flere romaner, diktsamlinger og dramatikk siden. Han har fått Halldór Laxness-prisen og Tómas Guðmundsson-prisen og er oversatt til engelsk og tysk. Bor for tiden på Island og studerer teologi ved siden av skrivingen.

Marit Eikemo (NO) har skrevet tre romaner, Mellom oss sagt (2006), Arbeid pågår (2009) og Samtale ventar (2011), i tillegg til intervjuboka Her, no. Møte med unge menneske (1999) og essaysamlingen Samtidsruinar (2008). Hun har bl.a vært redaktør for Syn og Segn og er nå leder for Litteratursymposiet i Odda.

Thomas Lundbo (NO) debuterte i 2006 med Det som blir igjen og gav i 2010 ut novellesamlingen Synkere og svevere. Han jobber også som oversetter og gjendikter, særlig av fransk litteratur, og har blant annet oversatt Michel Houellebecq. Sist aktuell med oversettelse av Jacques Roubaud, Noe svart (2011) og Audiatur – antologi over ny, fransk poesi 1.1 (2012).

Ane Farsethås (NO) har tidligere vært fast kritiker og kommentator i Dagens Næringsliv og jobber nå som redaksjonssjef for kultur i Morgenbladet. I 2004 ble hun kåret til Årets litteraturkritiker av Norsk kritikerlag, og samme året ble hun kåret til Nordens beste kritiker av tidsskriftet Nordisk Litteratur. I vår er hun aktuell med litteraturkritikk i bokform, Herfra til virkeligheten. Lesninger i 00-tallets litteratur (2012).

Seminarkomiteen: Jon Rognlien, kritiker i Dagbladet, og Margunn Vikingstad, kritiker i Dag og Tid.