Kritikerlaget

Kritikk mot Oslo-fokus

Adresseavisen satte 28. september fokus på at bare to av de hittil 70 utdelte Teaterkritikerprisene har gått til oppsetninger utenfor Oslo. – Dette handler dessverre om hvilke muligheter norske kritikere har til å orientere seg om forestillinger utenfor hovedstaden, uttaler Ida Habbestad.

Kritikerlaget 07. oktober 2011 PriserTeaterDebatt
Habbestad

I en artikkel med overskriften “Kritikere med Oslo-fokus” problematiserer Adresseavisa Teaterkritikerprisens legitimitet, siden forestillinger som skjer utenfor hovedstaden ofte blir oversett.

Leder av arbeidutvalget i Seksjon for teater, musikk og dans, Ida Habbestad, innrømmer at dette er et problem, men påpeker de praktiske vanskelighetene ved at de fleste teaterkritikerne er bosatt i Oslo.

– De større avisene dekker altfor sjelden produksjoner utenfor Oslo. Mens lokal- og regionavisene sjelden følger forestillinger utenfor sitt eget område. Så lenge kritikerne ikke sendes ut av sin egen by for å dekke forestillinger, oppstår et demokratisk problem, sier hun.

Direktør Berit Tiller ved Trøndelag Teater mener at Teaterkritikerprisen ikke gir et representativt bilde av hvordan talentet fordeler seg i Norge.

Habbestad forteller at arbeidsutvalget fortløpende vurderer om de bør begrense Kritikerprisen til å gjelde forestillinger på Østlandet, men at de har kommer til at dette er for lite ambisiøst.

– Vi ønsker jo å ha en landsdekkende pris, selv om det har vist seg vanskelig i praksis, sier Habbestad.

Følg debatten på Scenekunst.no