Kritikerlaget

Kritikken er en del av journalistikken

Nestleder i Norsk kritikerlag Sindre Hovdenakk insisterer på kritikken som en del av journalistikken.

Kritikerlaget 24. november 2016 YtringerNyheter
Sindre hovdenakk siri vaggen olsen
Foto: Siri Vaggen Olsen

I lys av den stadig pressede mediesituajonen og Kulturrådets årskonferanse som handlet om kritikkens vilkår og betydning, gjør Sinde Hovdenakk seg noen tanker omkring kritikkens truede posisjon i et innlegg nylig ble publisert på Mediedebatt.no.

Til tross for økt støtte til kritikken, uttrykker Hovdenakk bekymring for at «…kritikken står i fare for å marginaliseres ytterligere, tvinges inn i smale nisjer og de sosiale medienes lukkede ekkokamre, fordi de store og brede mediene i stadig mindre grad ser ut til å være villig til å satse på kritikken som del av sitt redaksjonelle oppdrag.» Videre understreker han kritikkens plass i mediebildet som del av journalistikken: «Jeg vil alltid være blant dem som insisterer på at kritikken er en del av journalistikken. Dens plass og betydning kan bare forstås i sammenheng med framveksten av en moderne presse og den litterære offentligheten som denne pressen var med på å definere.»

Avslutningsvis kommer han med klar oppfordring til politikerne, og understreker at det er «…politikernes oppgave å skape forutsigbarhet og trygge strukturer for mediene, ikke å bidra til fragmentering og oppsplittelse av redaksjonelle sammenhenger. Dagens politiske regime har forelsket seg i begreper som entreprenørskap og kulturfeltets næringsinntekter. Men en ansvarlig kulturpolitikk må også ta hensyn til at kritikk, som all annen meningsproduksjon, ikke lar seg transformere til varer på et marked.»

For – som Hovdenakk ettertrykkelig påpeker, dette dreier seg om «…noe viktigere enn eksportinntekter og andre kvantitative størrelser. Det handler om å ta ansvar for at den offentlige samtalen omkring kunst og kultur kan finne sted på like frie vilkår som det øvrige kulturlivet virker innenfor.»

Les innlegget i sin helhet her.