Kritikkverdig kunsthåndverk # 2

Ser vi en vending mot det håndverksmessige som kan aktualisere representasjon av kunsthåndverket i kunstkritikken? Hva har kunstkritikkens tilsynelatende økende fokus på håndverk som strategi å si for fagfeltet kunsthåndverk? Og hvordan møtes denne utviklingen av kritikere?

5. september 2011

Et samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere og Norsk kritikerlag.

Tid: 13.oktober 2011 kl. 17.30
Sted: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Avd. Kunstindustrimuseet.
Fri entré

Bakgrunn: Kritikkverdig kunsthåndverk # 1
Da Norsk Kritikerlag og Norske Kunsthåndverkere inviterte til kritikersalong i fjor, var det med utgangspunkt i at få landsdekkende aviser eller andre brede medier har anmeldelser av kunsthåndverkutstillinger på sitt repertoar. I et forsøk på å kartlegge feltet, ble paneldeltagerne – Kjetil Røed, Lars Elton og Ingjerd Hanevold – stilt følgende spørsmål:

I den grad redaksjonene publiserer anmeldelser av kunsthåndverk, hvilken tilnærming har kritikerne til disse utstillingene? Hvilke premisser ligger til grunn for kunsthåndverkskritikken? Hvem skriver hva, for hvem?

Kritikkverdig kunsthåndverk # 2
I år ønsker vi å ta diskusjonen om kunsthåndverkskritikk et steg videre og følge opp noe som kan sies å være en tendens i det generelle kunstfeltet. Kunstnere er i økende grad opptatt av taktilitet, materiale og kunstnerens håndverksmessige tilstedeværelse i verket. Etter mange år med kritikk som fokuserer på konsept, politikk, institusjonskritikk og innholdssiden av kunsten, er det nå betimelig å snakke om form, materiale, teknikk og håndverk igjen.

Samtidig ser man at de som utdannes innenfor de tradisjonelle kunsthåndverksfagene – keramikk, tekstil, metall – gjerne jobber mer med skulpturer, objekter og installasjoner, innenfor konseptuelle tradisjoner man gjenkjenner fra billedkunsten.

Ser vi en vending mot det håndverksmessige som kan aktualisere representasjon av kunsthåndverket i kunstkritikken? Og hva har kunstkritikkens tilsynelatende økende fokus på håndverk som strategi å si for fagfeltet kunsthåndverk? Og hvordan møtes denne utviklingen av kritikere?

Panelet
Kunstkritiker Kjetil Røed, kunstkritiker Mona Gjessing og konservator Cecilie Skeide.

Ordstyrer
Kåre Bulie