Kunstkritikerprisen 2010 og Kritikersalong om lederskapet i norske kunstinstitusjoner

Kunstkritikerprisen 2010 tildeles Henie-Onstad Kunstsenter, «for fremragende kvalitet og bredde». «Senteret har i en årrekke kombinert internasjonal orientering med lokal og nasjonal relevans, men prisen gis i en samlet vurdering av programmet for 2010 – et høydepunkt som befestet Henie-Onstad Kunstsenters posisjon som et fullkomment kulturelt knutepunkt,» heter det i juryens begrunnelse.

Prisen deles ut under et arrangement onsdag 27. april kl. 18.00 på Kunsthall Oslo, etterfulgt av en Kritikersalong med overskriften «Hva vil vi med lederskapet i norske kunstinstitusjoner?»

14. april 2011
Hok

Kunstkritikerprisen 2010 tildeles Henie-Onstad Kunstsenter for fremragende kvalitet og bredde. Kurt Scwitters i Norge var en kunstnerisk revurdering som satte standard for årets utstillinger. Juryen vil særlig fremheve utstillingene John Cage – The Anarchy of Silence og Fluxus / Fluxus East som forbilledlige satsninger på senterets egne ressurser med blikket rettet utover. Senteret har i en årrekke kombinert internasjonal orientering med lokal og nasjonal relevans, men prisen gis i en samlet vurdering av programmet for 2010 – et høydepunkt som befestet Henie-Onstad Kunstsenters posisjon som et fullkomment kulturelt knutepunkt.

Prisen er en utmerkelse gitt til en kunstner, institusjon, gruppe eller annen aktør som har utpekt seg betydningsfullt i løpet av året som har gått. Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner innsendt av Seksjon for kunsts ca. 100 medlemmer. Den endelige juryeringen er foretatt av arbeidsutvalget for Norsk kritikerlags seksjon for kunst. Prisen er utformet av billedkunstner Arne Nøst.

Prisen deles ut under et arrangement onsdag 27. april kl. 18.00, Kunsthall Oslo, Trelastgt. 3. Fri entré.

Program:

Kl 18.00: Utdeling av kunstkritikerprisen

Kunstnerisk innslag ved Guro Skumsnes Moe

Kl. 19.00: Kritikersalong: Hva vil vi med lederskapet i norske kunstinstitusjoner?

Hva er utfordringen med lederskap i norske kunstinstitusjoner? Hva slags ledere ønsker vi å rekruttere og med hvilke visjoner?
Panel: kritiker og kommentator i Aftenposten Lotte Sandberg, kunstsosiolog Dag Solhjell, prosjektkoordinator ved Nasjonalmuseet Anniken Thue og påtroppende direktør ved Henie-Onstad Kunstsenter Tone Hansen. Ordstyrer: kritiker Kåre Bulie.

Salongen er støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Oppdatering 3. mai 2011: Se rapport fra prisutdelingen og kritikersalongen.