Kritikerlaget

Kutter i kulturkritikken

I en reportasje i helgen rapporterte Klassekampen om kutt i kulturkritikken.

Kritikerlaget 13. november 2017 Ytringer
Ida habbestad

Bakgrunn for reportasjen er en opptelling Klassekampen har gjort av antall anmeldelser som sto på trykk i fem riksdekkende dagsaviser i september 2007, et tall de nylig sammenlignet med samme måned i år. Resultatet viste seg å være nedslående for de liker å lese kunst- og kulturkritikk. Antallet anmeldelser i norske aviser er mer enn halvert på ti år. I september 2007 hadde avisene Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen og Klassekampen til sammen 820 anmeldelser på trykk på sine kultursider i papirutgavene. Ti år seinere har dette tallet falt til 406. Totalt er anmelderiet i norske aviser redusert med over 50 prosent på ti år, melder Klassekampen.

Nedgangen i antall anmeldelser bekymrer derimot Ida Habbestad, leder i Norsk Kritikerlag.

– Antallet anmeldelser har sunket i en periode hvor norske kulturbudsjetter har økt. Folk flest får et stadig større tilbud av kunst og kulturuttrykk, og kulturinstitusjonene har blitt mer profesjonelle innen informasjon og markedsføring. Parallelt får frie ytringer mindre plass, sier Habbestad til Klassekampen og understreker at dette er et demokratisk problem.

– Kritikken har den funksjonen at den formidler, fortolker og diskuterer kunst. I kulturmeldingen som kom for noen år siden, ser man på kunst som offentlige ytringer. Dersom kunst og kultur skal berike våre liv og utfordre måten vi tenker på, er det også viktig at vi diskuterer den, sier hun.

Til Klassekampen understreker Habbestad også avisenes samfunnsansvar:

– Store deler av kulturfeltet er støttet av offentlige midler, og da er det også en grunnleggende oppgave for norske avisredaksjoner å løfte fram analyser og diskusjoner av kunstuttrykkene som blir skapt for disse pengene.

Les saken i sin helhet her.