Løft tidsskriftene

Ida Habbestad og Sindre Hovdenak tar til orde for å løfte norske tidsskrifter.

31. mai 2017
Shutterstock 121514233

I en kronikk i Dagbladet i dag etterlyser Ida Habbestad, leder i Kritikerlaget, og Sindre Hovdenakk, nestleder, et løft av norske tidsskrift. De understreker hvordan tidsskriftene blir stadig viktigere i mediebildet som en sentral arena for den kritiske diskusjonen.

Det er en kjent sak at mediebildet er under press, og at kritikken stadig er under press. Habbestad og Hovdenakk fremhever i sin kronikk det paradoksale i dagens situasjon: «Samtidig er medieøkonomien presset. I mediene — og i kulturpolitikken — er kritikk innen alle kunstområder marginalt prioritert målt mot det totale kulturbudsjettet. Misforholdet er paradoksalt sett i lys av Kulturutredningen 2014, hvor begrepet ytringskultur er brukt for å avgrense det kulturpolitiske området: Kulturpolitikken skal skolere oss i å diskutere og leve med uenighet. Vi oppfordres til å se på kunst som ytring.»

I forlengelsen av dette understreker de tidsskriftenes viktige rolle: «Som samtalerom for sterke og marginale stemmer, supplerer tidsskriftene dagspressen. Langsomhet og grundighet er tidsskriftets egenart; en helt nødvendig motvekt til et ellers oppjaget mediebilde. Tidsskriftenes mange, små redaksjonsmiljøer bidrar til strukturell maktspredning. Til sammen gir tidsskriftene en rekke ulike kontekster for kritikk å virke i.»

Les kronikken i sin helhet her.