Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Tid for frihet

– Høyreregimet i Kulturdepartementet har høyt og tydelig varslet en «frihetsreform» for norsk kulturliv. Skal vi ta dem på alvor, må jo en styrking av det frie feltet som nettopp frilansskribentene representerer, være den aller beste veien mot en slik reform, skriver Sindre Hovdenakk i lederen i siste nummer av Prosa, som også var publisert i Dagbladet i går.

Kritikerlaget 27. juni 2014 ØkonomiNyheterDebatt
Sindre hovdenakk
Sindre Hovdenakk (Foto: Steinar Buholm)

Sindre Hovdenakk, redaktør i Prosa og nestleder i styret for Norsk kritikerlag, løfter fram arbeidet Frilansinitiativet har gjort i sin lederartikkel i nyeste nummer av Prosa.

– (…) det er all grunn til at norske skribentorganisasjoner må stå sammen for å styrke respekten og anerkjennelsen for det skrevne ords verdi, også målt i penger. Et viktig skritt i denne retning er det såkalte Frilansinitiativet, der NFF, Kritikerlaget og Norsk Journalistlag i samarbeid har kartlagt frilansfeltet og hvilke vilkår landets frilansskribenter arbeider under. Hensikten med dette arbeidet er å samle argumenter for en styrking av frilansernes kår, og da snakker vi naturligvis først og fremst om penger. Satsene for frilansskribenter har i det store og hele stått stille siden 1990-tallet, mens lønnsutviklingen på alle andre områder har skutt voldsom fart. Den foreløpige rapporten fra Frilansinitiativet er slik jeg vurderer det også det beste utgangspunkt for å argumentere for flere statlige arbeidsstipend for frilansskribenter, skriver Hovdenakk.

Avslutningsvis foreslår han at en offensiv og forpliktende stipendpolitikk for frilansskribenter bør inngå i myndighetenes arbeid for å sikre rammebetingelser for frie ytringer.

Les hele lederen i Dagbladet.

Hovdenakk har også blitt intervjuet i Journalisten.no i serien om frilansskribentenes vilkår. Der har han tatt til orde for at antallet arbeidsstipend til kritikere bør økes fra fire til minst ti hvert år.

I samme artikkel uttaler også frilansskribent og leder i NFF, Marta Breen, seg om regnestykker som viser at frilanskritikere må anmelde mellom 167 og 244 bøker i året for å tjene det samme som en fast ansatt journalist, regnet ut etter størrelsen på honorarene i de ulike avisene.

Les artikkelen ‘Så mange bøker må en anmelder lese i året’ hos Journalisten.no