Minneord for Eilif Straume

En hedersmann blant norske kritikere har lagt ned pennen, skriver Torkil Baden.

28. august 2012

En hedersmann blant norske kritikere har lagt ned pennen. Eilif Straume var en høyt respektert kritiker i Aftenposten av litteratur og teater. I 1988 fikk han Olav Dalgards pris som litteraturkritiker.

Han var en drivende kraft i kritikernes organisasjon frem til begynnelsen av 1990-årene med sentrale verv i styre og i komiteer. Mange vil huske hans vennlige vesen og innsiktsfulle og lojale arbeidsinnsats.

Da han sluttet som kritiker i Aftenposten, skrev Gry Waage i Medlemsblad for Kritikerlaget for teater, musikk og ballett: «Hans kunnskaper og hans dype overbevisende kjærlighet til scenekunsten, hans smittende begeistring og innlevelsesevne og – av og til – hans bedrøvete refs når noe ikke har holdt mål har vært til glede, inspirasjon og berikelse både for teatrets folk og deres publikum.»

Torkil Baden

Norsk kritikerlag

Minneordet stod på trykk i Aftenposten 27. august 2012.