Kritikerlaget

Minneord for Kjell Olaf Jensen

Kritikeren og oversetteren Kjell Olaf Jensen, født 1946, døde 3. juli etter lang tids sykdom. Norsk kritikerlag minnes ham med stor takknemlighet.

Kritikerlaget 09. august 2016 LitteraturYtringerNyheter

Kjell Olaf var en av de mest rutinerte kritikerne i landet. Han hadde magistergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og etter å ha skrevet enkelte kronikker om fransk litteratur i Aftenposten og Morgenbladet, begynte han å anmelde bøker jevnlig i Morgenbladet rundt 1971. Senere skrev han for Aftenposten og for Arbeiderbladet/Dagsavisen. I 2001 ble han kåret til Årets litteraturkritiker.

De eldre kollegene hans vil kanskje huske hans legendariske angrep på André Bjerkes oversettelse av den franske tragediedikteren Racines Britannicus, der Bjerke lovet Jensen en dusør på hundre kroner for hvert falske rim han fant, og hvor Jensen presenterte Bjerke en regning på 19 800 kroner. De yngre kollegene vil huske ham for hans erfaring, belesthet og de enorme koffertene med bøker han reiste verden rundt med i sitt virke som frilanskritiker.

Kjell Olaf ble medlem i det som da het Norsk Litteraturkritikerlag i 1979. I 1982 ble han valgt inn i styret, og fra 1985¬–1990 var han formann. Formannsvervet skjøttet han med sin vennlige fasthet, store sakkunnskap, humoristiske sans, ryddighet og engasjement. Alle som opplevde å sitte i styre og stell med Kjell Olaf, ble glad i hans lune vidd og klare hode.

I formannsperioden var han blant mye annet primus motor for en stor internasjonal litteraturkritikerkongress på Hå gamle prestegard på Jæren i 1989, med deltakere fra 29 land. Den årlige kongressen alternerte mellom Øst- og Vest-Europa. Temaet for kongressen var «Kritikken av kritikken», et tema som er naturlig å tolke som uttrykk for en sterk selvkritisk impuls. Gamle styreprotokoller viser at det krevdes både kløkt og tålmodighet for å få dette i havn. Det har da heller aldri siden blitt arrangert en slik kritikerkongress på norsk jord. Verdensborger Jensens internasjonale engasjement gav seg også utslag i at han fra 1989 frem til 1993 var en av visepresidentene i Association Internationale des Critiques Littéraires. Det sier mye om Kjell Olaf at han fikk innført engelsk som parallelt offisielt språk i den tungt franskpregede organisasjonen.

Også etter at han ble syk gjorde Kjell Olaf viktig arbeid for Norsk kritikerlag. Han hadde vondt for å si nei. I 2010 var han redaktør for Kjøss mæ!, en samling tekster av kritikeren og oversetteren Nøste Kendzior, utgitt på Bokvennen etter initiativ fra Kritikerlaget.

Kjell Olaf Jensen gjorde gjennom sitt mangeårige virke en stor innsats for norsk kulturliv og for ytringsfriheten. Men det er ikke minst som det rause, varmhjertede, fordomsfrie og åpne mennesket han vil bli savnet. Våre tanker går til hans kone Berit.

Norsk kritikerlag v/ Tove Bakke, Trond Haugen og Anne Merethe K. Prinos.

En kortere versjon av minneordet er publisert i Aftenposten 9. august.