Kritikerlaget

Nominerte til Årets kritikk 2018/2019

Tre tekster er nominert til årets beste kritiske tekst om teater, musikk eller dans. Vinneren blir annonsert under Festspillene i Bergen 24. mai, og får et reisestipend på 15 000 kroner.

Kritikerlaget 09. mai 2019 PriserDansNyheter
«the dead live on in our dreams», by hooman sharifi. dansens hus, oslo 2019. photo  tale hendnes
«The Dead Live On In Our Dreams», av Hooman Sharifi. Dansens Hus, Oslo 2019. Foto: Tale Hendnes

Norsk kritikerlag, Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening samarbeider om Årets kritikk, en kåring av årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk.

Gjennom å invitere kritikere til å reise, ønsker Kritikerlaget, FiB og NTO å bidra til å styrke nasjonal og internasjonal offentlighet på det utøvende kunstfeltet og inspirere til god og faglig relevant kritikk.

De tre nominerte er:

Filip Roshauw: «Blant mumriker og mummitroll», publisert på Periskop.no 27. august 2018
Teksten er en velskrevet, faglig grundig og samtidig forbilledlig lettleselig anmeldelse som engasjerer leseren og åpner feltet barnemusikk for nye lesere.

Mariken Lauvstad: «Den ultimate tragedien», publisert i Norsk Shakespearetidsskrift 3-4, 2018
Kritisk essay som ved hjelp av et rikt tilfang av kilder ikke bare er en kritikk av et enkeltstående verk, men en analyse av hvordan klimaendringene aktualiseres i kunsten.

Ilse Ghekiere: «Hoomanism», publisert i Norsk Shakespearetidsskrift, 31. mars 2019.
En faglig forankret anmeldelse hvor kritikerens posisjon og erfaringer blir gjort tilgjengelig for leseren gjennom at kritikeren synliggjør egen ambivalens og tvil, og som videre viser hvordan analyse av makt og privilegier virker inn på persepsjonen av kunst og kunstnere.

Utdelingen av Årets kritikk 2018/2019 skjer i etterkant av Kritikerlagets årlige panelsamtale under Festspillene i Bergen. Samtalen finner sted i Studio Bergen 24. mai kl. 18.00, og handler om hvordan musikk og koreografi virker sammen i en forestilling. Les mer om samtalen her.

Juryen for Årets kritikk 2018/2019 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen, og ett medlem foreslått av NTO. Juryen har lest kritikker publisert i norskspråklige, redigerte medier i perioden 1. mai 2018 til 1. mai 2019.

Juryen har bestått av:
- Anette Therese Pettersen (juryleder), danse- og teaterkritiker
- Solveig Styve Holte, danser og koreograf 

- Kristian Lykkeslet Strømskag, dramaturg og påtroppende teatersjef ved Teatret Vårt, utnevnt av NTO

- Magnus Andersson, musikkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen
- Goro Tronsmo, scenekunstkritiker og kunstner, fjorårets vinner

For mer informasjon, kontakt Anette Therese Pettersen, leder for juryen og styremedlem i Norsk kritikerlag: 901 25 642 / anepettersen@gmail.com