Kalender

Om fremsnakkingstyranni og krenkelsesangst

Jon Rognlien, nestleder i Norsk kritikerlag, skriver om sviktende rolleforståelse blant forlagstopper.

Kritikerlaget 22. juni 2020 LitteraturYtringerNyheter
Maud hol
Foto: Maud Hol

I et debattinnlegg i Aftenposten 20. juni tar Jon Rognlien til orde for at «forfattere skal behandles som voksne mennesker. Når de velger å flytte en tekst ut på torget, vet de at de ikke lenger hersker over den. De vet at lesere vil reagere forskjellig på hva, hvordan og hvorfor de skriver.» For, som Rognlien påpeker, forfatterne «[…] vet at seriøse medier har avtaler med kritikere som skal anvende sin kompetanse til å lese, analysere, kontekstualisere, fortolke og bedømme litteratur.»

Bakgrunnen for uttalelsen, er tre tilfeller denne våren der forlagstopper har gått hardt ut mot kritikere som har skrevet negativt om bøker utgitt på de respektive forlagene.

I følge Rognlien «vitner dette om sviktende rolleforståelse», og minner oss om at kritikerne ikke er «[…] tilfeldige synsere som skal betjene forlagenes inntjening, men uavhengige kvalitetskontrollører som jobber på alvor.»

Les debattinnlegget i sin helhet her.