Kritikerlaget

PRESSEMELDING

Olav Dalgards kritikarpris blir i dag tildelt journalist og teaterkritiker i <LINK http://www.vg.no>Verdens gang, Astrid Sletbakk.

Kritikerlaget 28. mars 2008 Krit.sirkelenPriserYtringer
  • Sletbakk (f. 1941) får prisen for sin utrettelige innsats som teaterkritiker. I juryens begrunnelse heter det blant annet: ? Ingen har kunnet fortelle når eksakt hun begynte som teateranmelder, men ingen kan huske en tid da hun ikke var det. Hennes kjærlighet til teatret er legendarisk, akkurat som hennes iver etter å skaffe seg kunnskaper om scenekunsten. (?). Hennes stringente og innsiktsfulle anmeldelser nyter stor respekt i teaterverdenen (?). De er også til stor glede for alle teaterinteresserte, og takket være både henne og hennes medarbeidere blir det stadig flere av dem blant VGs lesere.?

Hele begrunnelsen kan leses under:

<LINK http://kritikerlaget.no/index.php?id=26>Olav Dalgards kritikarpris ble første gang delt ut i 1981. Prisen består av kr 10 000 og en bronseskulptur, modellert av Sivert Donali. Prisen går annen hvert år til en litteraturkritiker og fjerdehvert år til en teater- eller filmkritiker.

Med vennlig hilsen
for Norsk kritikerlag

Anne Merethe K. Prinos
generalsekretær