Kalender

Problematisk økonomi

I en kronikk i E24 retter Heidi Bale Amundsen et kritisk blikk mot den siste ukens nyheter om Subjekt.

Kritikerlaget 30. juni 2020 YtringerNyheter
Den siste uken har det kommet frem at tidsskriftet Subjekt underbetaler sine skribenter og bidragsytere, samtidig som sjefredaktør Danby Choi har tatt ut påfallende høy lønn.

«Det er problematisk, all den tid redaktør og eier Danby Choi driver en godt betalt virksomhet med støtte fra Norsk kulturråd» skriver Heidi Bale Amundsen i sitt innlegg i E24.

Hun trekker frem Kulturrådets krav om at støttemottakere skal honorere bidragsytere i tråd med Norsk kritikerlags satser, som for eksempel betyr 5000 kroner for en standard kritikk eller kommentartekst.

«Dette er i seg selv en ganske beskjeden sum, når skribentene er frilansere og selv skal legge av midler til både pensjon, sykelønnsordning og forsikring. Subjekt betaler 1500 kroner for en kritikk – så sant det er snakk om en kritiker med erfaring. Når man vet at selv erfarne kritikere bruker minst én dag på en begrunnet kritikk – ofte flere – sier det seg selv at dette beløpet er for lavt.»

Underbetalte kritikere er imidlertid en dårlig trend og Bale Amundsen påpeker at Subjekt ikke er alene om å gjøre dette: «Også de store mediehusene underbetaler kritikere, og spekulerer tilsynelatende i deres ønske om å være en del av det offentlige ordskiftet.»

Bale Amundsen mener at kritikerne ikke kan stå for den endringen som trengs alene. Redaksjonene «må brette opp ermene og levere økonomiske betingelser som gjør det mulig for norske anmeldere å bli i faget, slik at vi opprettholder en levende kritisk samtale om kulturen vi lever i. Det skulle også være i medienes egen interesse.»

Sjefredaktør i Subjekt Danby Choi var rask til motmæle, og hevdet at Subjekt er langt fra dårligst i klassen: «Når det kommer til Subjekts økonomi, er Natt og dag, 730.no, Gaffa og lignende kulturmedier våre nærmeste sammenlignbare konkurrenter. Vi er yngst og minst i flokken, men likevel betaler vi et sted mellom like bra og tregangeren. Når det kommer til det redaksjonelle dekningsområdet vårt, er det likevel Klassekampen og Aftenposten vi anser som våre virkelige konkurrenter.»

Choi trekker også frem at Subjekt ikke «i interesseorganisasjonenes behagelige utopi, tvert imot i en markedsliberal verdensøkonomi hvor Facebook og Google spiser av det samme annonsemarkedet som oss.»

Amundsen peker i sin kronikk på tendensen og forventningen om at «ferske kritikere jobber gratis over tid, selv om de gjerne har minst én universitetsgrad i bagasjen.» Til dette svarer Choi at Subjekt siden oppstarten har hatt «en ambisjon om å være springbrett og arena for nye skribenter», en jobb de tar «fulleste alvor». Subjekt kan i følge Choi vise til en redaksjon «hvor den klare majoriteten har publisert sin første kunstkritikk, nyhet eller meningsinnlegg i nettopp Subjekt, øvd seg i Subjekt, fått lønnsøkning i Subjekt og blitt profesjonelle kritikere gjennom Subjekt. Å avvise verdiskapningen som har foregått her med at Subjekt mottar Kulturrådet-støtte, er i beste fall gjerrig.»

Les Choi sitt innlegg i sin helhet her.