Kritikerlaget

Rapport fra utdeling av kunstkritikerprisen 2010 og kritikersalong om lederskapet i norske kunstinstitusjoner

Kunstkritikerprisen 2010 gikk til Henie-Onstad Kunstsenter, på bakgrunn av en samlet vurdering av årets program. Utmerkelsen ble overrakt under et arrangement ved Kunsthall Oslo 27. april 2011, etterfulgt av en kritikersalong om lederskapet i norske kunstinstitusjoner. Debatten dreide seg blant annet om spørsmålene om hvilke utfordringer som knytter seg til denne typen lederskap, hva slags ledere som bør rekrutteres og hvilke visjoner og evner det er ønskelig at de har. På tross av bred enighet om behovet for en kunstfaglig ledelse, skapte spørsmålene både diskusjon og engasjement i panelet, så vel som hos publikum.

Kritikerlaget 29. april 2011 PriserDebattKunst
Prisoverrekkelse6

Av Heidi Bale Amundsen

Kunstkritikerprisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner sendt inn av medlemmene i Kritikerlagets seksjon for kunst, mens den endelige juryeringen gjøres av arbeidsutvalget ved samme seksjon. Årets prisutdelingsarrangement ble åpnet av AU-leder André Gali, før Erling Moestue Bugge presenterte juryens begrunnelse for valget om å gi dette årets pris til Henie-Onstad Kunstsenter. I tildelingenstalen trakk Bugge særlig frem Henie-Onstads faglige kvalitet og bredde, og pekte på senterets evne både til å satse på egne ressurser og til å orientere seg internasjonalt. Prisen, en skulptur av Arne Nøst, ble overrakt kunstsenterets kommunikasjonsansvarlige Gunhild Varvin, som i sin takketale understreket verdien av Kunstkritikerprisen som en anerkjennelse fra eget fagfelt.

Tildelingen ble etterfulgt av et musikalsk innslag ved Guro Skumsnes Moe, som markerte overgangen til andre del av kveldens program, en kritikersalong med debatt om lederskapet ved norske kunstinstitusjoner. Denne ble ledet av kritiker Kåre Bulie, og i panelet satt påtroppende direktør ved Henie-Onstad Tone Hansen, kritiker og kommentator i Aftenposten Lotte Sandberg, kunstsosiolog Dag Solhjell og prosjektkoordinator ved Nasjonalmuseet Anniken Thue. Debatten som fulgte dreide seg først og fremst om toppledelsen ved større norske kunstinstitusjoner, og da fortrinnsvis ved de store museene. Som nyvalgt leder ved Henie-Onstad ble også Tone Hansen gjenstand for mye oppmerksomhet. Det var åpenbart at man har store forventninger til henne.

Etter åpningsinnlegg ved hver av de fire paneldeltakerne fulgte en diskusjon mellom dem. Selv om diskusjonen speilet enighet om behovet for et kunstfaglig utdannet lederskap ved norske kunstinstitusjoner, ble det debatt rundt spørsmålet om hvilken type utdannelse og erfaring som gjør en leder kvalifisert for å ivareta et museums faglige profil på en god måte. Det ble også drøftet hvorvidt man bør se etter egnede ledere i utlandet, eller fortrinnsvis her hjemme. Etter paneldiskusjonen ble det åpnet for innlegg fra salen, og svært mange fra publikum benyttet anledningen til å gripe ordet. Disse tok særlig tak i spørsmålet om hvilken bakgrunn som kreves av toppledere ved norske kunstsentre, og hvilke muligheter det finnes for å gå inn i en slik lederstilling fra det norske utdannelsessystemet.

Arrangementet ble gjennomført med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og Norsk kulturråd.

Ingressbilde: Gunhild Varvin (t.v.) mottar Kunstkritikerprisen 2010 på vegne av Henie-Onstad Kunstsenter. Videre medlemmene i AU kunst, jury for prisen: André Gali, Kåre Bulie, Dag Solhjell, Heidi Bale Amundsen og Erling Moestue Bugge. Foto: Mariann Enge.

Bilder

Bruk varvin5
Gunhild Varvin mottok Kunstkritikerprisen 2010 på vegne av Henie-Onstad Kunstsenter. Foto: Mariann Enge.
Bruk gsm 6
Kunstnerisk innslag ved Guro Skumsnes Moe. Foto: Mariann Enge.
Bruk panelet2
Panelet bestående av Lotte Sandberg, Tone Hansen, Anniken Thue og Dag Solhjell, med ordstyrer Kåre Bulie. Foto: Mariann Enge.
Bulie
Kåre Bulie. Foto: Mariann Enge.
Bruk athue 3
Anniken Thue. Foto: Mariann Enge.
Solhjell 2
Dag Solhjell. Foto: Mariann Enge.
Bruk1 thansen 1
Tone Hansen. Foto: Mariann Enge.
Bruk lsandberg
Lotte Sandberg. Foto: Mariann Enge.
Gali prisoverrekkelse thomas andré syvertsen
Gunhild Varvin mottok Kunstkritikerprisen 2010 på vegne av Henie-Onstad Kunstsenter. Foto: Thomas André Syverstsen.
Gali debatt
Innlegg fra salen ved Jarle Strømodden, museumsleder ved Vigelandmuseet. Foto: André Gali.
Gali debatt 2
Innlegg fra salen ved Cecilie Broch Knudsen, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Foto: André Gali.
Gali debatt 3
Panelet. Dag Solhjell holder frem Tone Hansens bok «Hvordan tenke museum i dag?» Foto: André Gali.