Opptak fra Kritikerlagets jubileumsseminar

Lørdag 25. november 2023 ble Kritikerlagets jubileumsseminar arrangert. Se opptak fra den innholdsrike dagen her.

8. desember 2023
Kl 25 år.001

2023 markerer 25 år siden norske kunst-, dans-, musikk- og scenekunstkritikere gikk sammen med litteraturkritikerne og dannet Norsk kritikerlag. I den forbindelse arrangerte Norsk kritikerlag et jubileumsseminar for medlemmer og andre interesserte på Nasjonalbiblioteket lørdag 25. november 2023.

Seminaret ble gjennomført med støtte av Kulturrådet, Fritt Ord, Bergesenstiftelsen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Fullt program for seminaret kan sees her.

Seminaret ble dokumentert i sin helhet:

Ingebjørg sofie larsen, anja nylund hagen, filip roshauw og hilde halvorsrød
Ingebjørg Sofie Larsen, Anja Nylund Hagen, Filip Roshauw og Hilde Halvorsrød. Foto: Anne Merethe Prinos / Kritikerlaget
Live lundh, eirik vassenden, marit paasche og victor malm
Live Lundh, Eirik Vassenden, Marit Paasche og Victor Malm. Foto: Anne Merethe Prinos / Kritikerlaget
Phillipa chong
Phillipa K. Chong. Foto: Anne Merethe Prinos / Kritikerlaget
Victor malm
Victor Malm. Foto: Anne Merethe Prinos / Kritikerlaget