Rom for fordypning

Ida Habbestad og Sindre Hovdenakk tar til orde for en kulturpolitikk som styrker både kritikk og tidsskrift.

16. mars 2018

I en kronikk publisert på Dagbladet.no skriver Ida Habbestad og Sindre Hovdenakk, hhv. leder og nestleder i Kritikerlaget, at «kritikk og tidsskrift hører sammen. Vi trenger en kulturpolitikk som styrker begge deler.»

Foranledning for kronikken er boken Kulturtidsskriftene som ble lansert 2. mars. Boken tar for seg tidsskriftenes posisjon, rolle og funksjon i Norge i dag, og et sentralt funn er at tidsskriftene lages i en økonomisk situasjon som ikke bare er krevende, men forverret siden forrige undersøkelse i 2005. Dette gir grunn til å tenke nytt og større om tidsskriftpolitikken, mener Habbestad og Hovdenakk.

De påpeker hvordan tidsskriftene «[…] fyller et essensielt rom i den norske medieoffentligheten» og at tidsskriftene «som samtalerom for sterke og marginale stemmer, supplerer dagspressen.»

Videre påpeker de hvordan kritikken møter mange av de samme utfordringene som tidsskriftene. «Kritikk er nedprioritert i mediene og står i konkurranse med innholdsmarkedsføring og kommersielt orienterte prioriteringer.»

Habbestad og Hovdnakk understreker at det «[…] er et kulturpolitisk ansvar å sikre rom for mangefasetterte offentlige samtaler om kunst, og i kultur- og mediepolitikken må man jobbe for å unngå at innholdsmarkedsføring gjør rommet for fri meningsutveksling mindre.»

Les kronikken i sin helhet her.