Kritikerlaget

Samtale om kritikk og språk i Bergen

Hvem snakker kritikkene til? Hva forutsetter de at leserne vet? Seksjon for teater, musikk og dans tar diskusjonen på Litteraturhuset i Bergen.

Samtale: Kritikk og språk
Tid: 7. juni kl. 14.00–16.30
Sted: Litteraturhuset i Bergen

Aviskritikker av musikk og scenekunst fra årets Festspill leses og diskuteres.

En konsert eller forestilling er en offentlig situasjon. Samtidig skal kritikk av levende kunstuttrykk også snakke til lesere som ikke var til stede i salen og som kanskje ikke kjenner den aktuelle kunstformens historie og koder. Hvordan forholder kritikken seg til disse to offentlighetene? Hvem snakker kritikkene til? Hva forutsetter de at leserne vet? Kritikk møter ofte krav om å bli mer relevant. Hva gjør en kritikk relevant for kunstnere, publikum eller en større offentlighet?

Panel:
Ine Therese Berg, scenekunstkritiker i Morgenbladet
 Sjur Haga Bringeland, musikkritiker i Dag og Tid
Hooman Sharifi, kunstnerisk leder i Carte Blanche. 
Ordstyrer er Hild Borchgrevink, Kritikerlaget

Arrangementet avsluttes med at prisen Årets kritikk deles ut. Årets kritikk er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen og Norsk kritikerlag og er en pris for årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. Prisen har form av et reisestipend til kritikeren bak vinnerteksten.

Se også http://www.fib.no/no/Program/?TLp=970849

Medlemmer kan søke reisestøtte ved å ta kontakt med sekretariatet innen 18. mai.

Arrangeres i samarbeid med Festspillene i Bergen med støtte fra Fritt Ord