Seminar om Ungdommens kritikerpris

Foreningen !les inviterer kritikere, lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere til et seminar om Ungdommens kritikerpris på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret vil samle erfaringer fra kritikerarbeidet som er gjort i klasserommene i forbindelse med prisen, og inspirere kritikere, lærere og litteraturformidlere til å møte elever for å etablere litterære diskusjoner.

5. september 2011

Marta Norheim, kritiker i NRK, ser på fellestrekk blant bøkene som har vunnet prisen, mens Cathrine Krøger, kritiker i Dagbladet, deler sine erfaringer fra møtene med elevene i klasserommet. I tillegg vil Ole Andreas Kvamme, lærer ved Oslo Katedralskole, fortelle om sine erfaringer med og tanker om prisen.

Sted: Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo

Påmelding: ole@foreningenles.no innen fredag 9. september.