Støtteerklæring

Leder for Svenska Konstkritikersamfundet, Ulrika Stahre, og leder for Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag, Dag Solhjell, erklærer sin støtte til Pontus Kvander, avtroppende direktør ved Trondheim kunstmuseum.

Kritikerlaget 04. mars 2014 YtringerKunst
Pontus kyander
Pontus Kyander (Foto: Trondheim kunstmuseum)

Pontus Kyander, avtroppende direktør ved Trondheim kunstmuseum, er medlem av organisasjonen Svenska Konstkritikersamfundet, en søsterorganisasjon til Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag. Både i hans rolle som direktør for et kunstmuseum og som kritiker vil vi støtte hans rett til ytringsfrihet, også i politisk omstridte spørsmål. Vi tar sterk avstand fra de tendenser til meningskontroll som oppsto over hans forord til vårprogrammet for Trondheims kunstmuseum for 2014.

Stockholm/Oslo 1.3.2014

Svenska Konstkritikersamfundet, v/ leder Ulrika Stahre

Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag v/ leder Dag Solhjell