Sterk satsing på kunstkritikk

Norsk Kulturråd støtter kunstkritikken med drøye 1,7 millioner kroner.

Kritikerlaget 01. oktober 2002 Krit.sirkelenForhandlingerKunst

Arbeidsutvalget i kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har med det fått full pott på sin søknad om støtte til etablering av et nettsted for kunstkritikk og til årlige skrivekurs for kunstkritikere.
Norsk kulturråd har behandlet søknaden og gir tilsagn om kr 629 500 for året 2003 til etablering av nettsted, formidling gjennom Morgenbladet og til skrivekurs. Videre gis det tilsagn om kr 559 500 per år for 2004 og 2005 for nettsted, formidling gjennom Morgenbladet og til skrivekurs.
«Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag ser behovet for styrke den kritiske refleksjonen i norsk kunstliv. Den kunstkritiske debatten i Norge er for svak og lite utviklet sett i forhold til utviklingen på kunstområdet for øvrig. Den seriøse dekningen av kunst synes å tape terreng i mediene. Det er nødvendig at kunstlivet/kritikken selv tar et initiativ for å styrke kunstkritikken og den uavhengige seriøse kunstdebatten,» heter det i søknaden til Norsk kulturråd.