Kritikerlaget

Svensk avis dømt for nettpublisering

Den svenske skribenten Kerstin Hallert skulle hatt eget honorar for publiseringen på Internett.

Kritikerlaget 20. desember 2001 Forhandlinger

Svenska Dagbladet la ut en tekst av Kerstin Hallert to ganger, både på papirutgaven og på nettet. Når har Stockholms tingsrätt rett avgjort at for nettpubliseringen skulle forfatteren ha eget honorar og at nettpubliseringen skulle vært basert på en klar avtale mellom partene.
Dommen er viktig også for norske kritikere og skribenter siden honorar for nettpublisering har vært et felt der mange utgivere har gått langt over grensen. Nå blir det altså tydeligere hvor grensen går.
I februar 2002 kommer en ny rettighetssak opp i Stockholm. Da gjelder det Aftonbladet og databasen Mediearkivet. Dette er også forhold som har klare paralleller i norsk journalistisk praksis og opphavsrett.

Dagbladet


Norsk rett dømte allerede i 2000 i en liknende sak da frilansjournalist og fotograf Morten Løberg vant over Dagbladet. Oslo Byrett slo fast at Dagbladet ikke hadde rett til å legge ut Løbergs kronikker på nettet uten at det var inngått særskilt avtale om dette.
Morten Løberg skrev i 1995 to kronikker for Dagbladet. Senere oppdaget han at artiklene ikke bare var publisert i Dagbladets trykte utgave, men også var lagt ut på avisas nettsider. Dette krevde Løberg tilleggshonorar for. Dagbladet avslo med henvisning til at de forbeholdt seg retten til å distribuere alle innsendte innlegg også i avisas elektroniske utgave.
Oslo byrett dømte i desember 2000 Dagbladet for publisering uten særskilt avtale. Løberg ble tilkjent en erstatning på 2 400 kr. I tillegg måtte Dagbladet betale saksomkostninger på 30 000 kr til Norsk Journalistlag, som gjennom sin advokat August Ringvold førte saken for Løberg.