Kritikerlaget

Uholdbart i lengden

Lave eller ingen honorarer til frilanskritikere.

Kritikerlaget 04. september 2019 Nyheter

Forrige uke brakte Klassekampen utspill om Kulturrådets krav om oppjusterte honorarer til skribenter, et krav som har kommet i og med Kulturrådets nye tidsskriftordning der søknadsfristen gikk ut i går. Det skal fremgå av søknaden at «tilskuddsmottager vil honorere kvalifiserte fagpersoner etter gjeldende minstesatser og vederlagsordninger».

Bente Riise, generalsekretær i Tidsskriftforeningen, bemerket i Klassekampen forrige uke at det er urealistisk at tidsskriftene skal betale honorarer etter veiledende minstesatser, fordi de fleste kulturtidskrifter i dag ikke har økonomi til å betale i tråd med minstesatsene til Norsk Kritikerlag. Som respons på Riises utspill, tok redaktør for ArtScene Trondheim
Marit Kristine Flåtter til orde for at det ikke er skribentene som skal ta støyten for dårlig økonomi.

I går tok Klassekampen diskusjonen videre, og til avisen sier Audun Lindholm, ansvarlig redaktør for Vagant, at dersom skikkelige honorarer ikke kan utbetales, så er det bedre å legge ned tidsskriftet.
– Kritikerne er våre kolleger, og vi vil heller legge ned bladet enn å bidra til fortsatt sultefôring, sier Lindholm til Klassekampen.

Vagant var tidligere eid av forlaget Cappelen Damm, men er nå frittstående. Likevel honorerer Vagant konsekvent etter satsene fra Norsk faglitterær forfatterforening og Norsk Kritikerlag. På bakgrunn av diskusjonen om honorarer som nå har kommet opp, har Klassekampen bedt forlagseide tidsskrift som mottar støtte fra Kulturrådet, oppgi hvordan de honorerer sine bidragsytere for anmeldelser og essays. Og tallene viser at mange av tidsskriftene ligger et godt stykke unna minstesatsene til Norsk Kritikerlag, skriver Klassekampen. Frilanser Erle Marie Sørheim understreker at det kan ikke være underbetalte frilansere som skal sørge for at tidsskriftene går rundt, og at særlig forlagseide tidssrkifter har et ansvar.
– Det bør være en selvfølge at de honorerer i tråd med de vedtatte minstesatsene, sier hun til Klassekampen.

Lindholm påpeker at frilanskritikere lever under prekære arbeidsforhold, med uverdige honorarer.
– Slik kan man ikke holde på i lengden, slår Lindholm fast i Klassekampen.

Les saken i sin helhet her.