Utdeling av kunstkritikerprisen 2011 og kritikersalong om byutvikling i fjordbyen

12. april inviterte kunstseksjonen i Norsk Kritikerlag i samarbeid med Norsk Form til utdeling av kunstkritikerprisen 2011 og kritikersalongen ”Hvordan skape et levende miljø i fjordbyen?” Arrangementet ble avholdt ved DogA og trakk et aktivt og engasjert publikum.

17. mai 2012
Dsc 0733

Mange var møtt opp til utdelingen av kunstkritikerprisen 2011 og påfølgende kritikersalong om byplanlegging i fjordbyen torsdag 12. april. Lederen for kunstseksjonen i Kritikerlaget, André Gali, åpnet arrangementet med å ønske velkommen og delte deretter ut kritikerprisen – en statuett av Arne Nøst – til Per Inge Bjørlo (f. 1952). Utmerkelsen ble gitt for Bjørlos store retrospektive utstilling på Henie-Onstad Kunstsenter 20. oktober 2011–26. februar 2012.
Prisen, som i år ble delt ut for fjerde gang, er en utmerkelse som tildeles det kunstprosjektet medlemmene av Kritikerlagets seksjon for kunst oppfatter som det mest betydningsfulle i året som er gått. I talen påpekte Gali hvordan Bjørlo med sin utradisjonelle materialbruk og rominstallasjoner har vært en nyskaper i norsk samtidskunst, og han understreket både den norske og internasjonale betydningen av Bjørlos mangefasetterte kunstnerskap.
Bjørlo takket selv for prisen og gav samtidig honnør til de øvrige nominerte – Snorre Ytterstad, for utstillingen Squared Target ved Museet for samtidskunst, og Lillehammer kunstmuseum, for Blikkfang: Museet studerer sin samling og sitt bygg. I talen understreket han også viktigheten av det gode samarbeidet med Henie-Onstad kunstsenter. Etter at prisvinneren hadde avsluttet, ønsket også kurator ved HOK, Caroline Ugelstad, å si noen ord. Hun takket for samarbeidet og gratulerte Bjørlo med en vel fortjent utmerkelse.
Etter prisutdelingen tok Guro Voss Gabrielsen, rådgiver i Norsk Form, ordet og introduserte temaet for kveldens debatt: ”Hvordan skapet et levende miljø i fjordbyen?” Kveldens sentrale spørsmål var disse: Er det et mål å skape et levende bymiljø i fjordbyen? Eventuelt hvordan? Og hvilken rolle skal kunsten spille i utviklingen av denne delen av byen?
Panelet bestod av Ellen de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Erling Fossen, forfatter, urbanist og samfunnsdebattant, Anne Beate Hovind, kunstansvarlig i Bjørvika, og Lars Fredriksen, utviklingssjef i Oslo Handelsstandsforening. Innledningsvis ble hver av debattantene gitt tre minutter til å besvare spørsmålene om det er ønskelig med liv i fjordbyen og hvordan man eventuelt kan skape aktivitet i denne delen av byen.
Allerede etter introduksjonene kom det frem at de fire debattantene var skjønt enige om det er ønskelig med liv i fjordbyen. Men mens de Vibe understreket verdien av å la folk leve i fjordbyen for å oppnå dette, var Fossen mer opptatt av programmering av bygulvet – det vil si av å lage rom som folk ønsker å oppholde seg i på gateplan. Hovind påpekte på sin side at kunsten alene ikke kan sikre liv i fjordbyen, men at temporære og permanente kunstprosjekter vil kunne bidra til å gjøre fjordbyen til et attraktivt område. Fredriksen mente at en levende fjordby krever tilbud både innenfor kultur, servering og handel, og at man først og fremst må arbeide med relasjonen mellom disse tre tilbudstypene for å få folk til å oppholde seg i fjordbyen over lengre tid.
I den videre debatten diskuterte man transport og tilgjengelighet, blant annet hvordan havneområdet og biltrafikken i fjordbyen bør reguleres. Det ble også diskutert regulering av handels- og serveringslokaler, og hvordan man kan sikre mangfold og dynamikk på et høykoststed som fjordbyen. Det ble også drøftet strategier for utvikling av gode byrom, og spørsmålet om relasjonen mellom rom for aktivitet og rom for kontemplasjon.
Høy aktivitet i salen vitnet om at debatten berørte aktuelle og relevante problemstillinger.
Arrangementet var støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.
Heidi Bale Amundsen

Dsc 0726
Dsc 0763
Dsc 0737
Dsc 0757