Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Kritikerseminaret

Forum for kritikere og forfattere, Norsk kritikerlags årlige kritikerseminar, har etablert seg som et fast sideprogram ved Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Kritikerseminaret fungerer som et viktig åsted for en offentlig debatt mellom forfattere og kritikere.


KRITIKERSEMINARET 2014: Kritikk og krav
Pål Gerhard Olsen. Foredrag
Referat fra paneldebatten Kulturoffentlighet i endring: Paneldebatt
Kari Løvaas.Skam, kritikk og krav
Intervju med Vigdis Hjort. Selvinnsikt, motstand og oppmuntring

KRITIKERSEMINARET 2013: Kritisk ansvar
Kaja Schjerven Mollerin: Lesning, felleskap og ansvar i litteraturkritikken.
John Swedenmark: Motideologi och nya skrivsätt.
Espen Stueland i samtale med Margunn Vikingstad: Engasjementets nødvendighet, engasjementets pris.
Poesiopplesning med Miia Toivio & Marko Niemi: Sinun äänesi kaiku – The echo of your voice.
Tone Selboe: Ansvarlig avantgardist: Camilla Collett som litteraturkritiker.
Audun Lindholm: Utidsmessig kontinuitet – Vagant som litteraturkritisk arnested.
Kritikk av det kritiske ansvar. Paneldebatt med Kaja Schjerven Mollerin, Espen Stueland og John Swedenmark. Ordstyrer Jon Rognlien.

KRITIKERSEMINARET 2012: Kritisk kapital – historie, teori og praksis.
Eldrid Lunden: “Modernismevariasjonar”.
Paneldebatt med Arne Melberg, Trond Haugen, Kristoffer Jul-Larsen, Marit Eikemo og Lilian Munk Rösing.
Thomas Lundbo: “Den politisk-pragmatiske vendingen i ny fransk poesi”.
Lilian Munk Rösing: “Forbrugervejledning eller kritisk refleksion?”.
Bjarni Bjarnason i samtale med oversetter Silje Beite Løken: “Om bankmennenes rykte”.
Kristoffer Jul-Larsen: “Lyden av litterær autoritet – mellom tekst og tale. Litteraturkritikk i NRK”.

KRITIKERSEMINARET 2011: Geografi og kritisk praksis.
Espen Søbye: Offentlighet, kritikk og filosofi. Grunnlagsproblemer i sakprosakritikken
Preben Jordal: Håp, geografi og diktning hos Thomas Pynchon
Birgitta Wallin: De många språkens litteratur– indiska färder

KRITIKERSEMINARET 2010: Imot romanen. Imot kritikken.
Anders Johanssen: Slitas itu. Om kritiken som litterär genre.

KRITIKERSEMINARET 2009: Sannhet, verk og virkelighet.

KRITIKERSEMINARET 2008: Manifestet – en håndgripelig sjanger for en uhåndgripelig fremtid.

KRITIKERSEMINARET 2007: Utroskap.

KRITIKERSEMINARET 2006: Offentlig iscenesettelse – iscenesatt offentlighet.

KRITIKERSEMINARET 2005: Dokumentariske innslag og journalistiske grep i skjønnlitteraturen.

KRITIKERSEMINARET 2004: Kritikkens død? Om tendenser og rammevilkår i et europeisk perspektiv.

KRITIKERSEMINARET 2003: Litteraturens forbrytelser – den forbryterske diskurs.

KRITIKERSEMINARET 2002: Om kritikkens evne til å lese mytene om litteraturen.

KRITIKERSEMINARET 2001: Tvang – om makt og brudd i litterære genrer.

KRITIKERSEMINARET 2000: Å vrikke versefoten – språk, rytme, metrikk og oversettelse.