Kritikerlaget

– Allierte i kampen for en livskraftig språklig kultur

Kritikerlaget 16. mai 2011 LitteraturYtringerDebatt
Hagemann bror

«Hvor mye vi forfattere kan mislike kritikerne enkeltvis og bok for bok, må vi innse at de er våre allierte i kampen for en livskraftig språklig kultur,» skriver forfatteren Bror Hagemann i en kronikk i dagens Dagbladet, hvor han stiller seg svært kritisk til forlagenes markedsføringsstrategier, eller «manipulasjonsapparat», som han kaller det. Hagemann reagerer på det han karakteriserer som «tendenser til at forlagsfolk prøver å kneble eller umyndiggjøre kritikere de ikke liker oppførselen til, i forbindelse med en lanseringskampanje».

«Kritikerne (i tillegg til små, idealistiske miljøer, tidsskrifter og undergrunnsforlag på siden av det kommersielle racet) er den eneste instansen leserne fortsatt kan stole på, og må kunne stole på, at ikke har egne økonomiske interesser ved bokutgivelser. Den eneste de må kunne tro at ikke bruker et språk infisert av løgn. Så kan man snakke om nivået på enkeltkritikere, og det varierer vel ærlig talt minst like mye som nivået på bøkene, men instansen er livsnødvendig for den litterære institusjonen. Som bremseklosser og varslere,» skriver Hagemann.