Artister tar selv mikrofonen i Adressa

For å sprite opp kulturjournalistikken har Adresseavisa begynt å gi intervjueobjektet i oppgave å anmelde sitt eget produkt, skriver <LINK http://www.journalisten.no/story/48991 >journalisten.no.

11. oktober 2007
00x litenmikroph 01

Den nye spalten for selv-anmeldelse teller til nå Trond Giske, Alejandro Fuentes og Jørn Hoel som har dekket henholdsvis kulturbudsjettet og sine nye plater i avisens nye fredagsmagasin.

Sakene er produsert ved at journalist i <LINK http://www.adressa.no/>Adresseavisa Stian Wallum serverer tenkte overskrifter til forhåndsomtaler eller anmeldelser og får deres refleksjoner og kommentarer. Til journalisten sier Wallum at metoden bidrar til at journalistikken blir mer selvstendig:
? Her har vi regien og blir mindre mikrofonstativ. Det tror jeg er artigere for leserne.