Diskusjon om Kunstkritikerprisen og habilitet i nettidsskriftet Subjekt

Styreleder i Norsk kritikerlag, Heidi Bale Amundsen uttaler seg.

Kritikerlaget 23. april 2019 YtringerKunstNyheter

Kunstkritikerprisen er ikke juryert, men en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet som medlemmene av Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som har gått. Nylig ble det kjent at Kunstkritikerprisen 2018 – som består av en skulptur av Arne Nøst – går til Munchmuseet i bevegelse – samtidskunst ved kurator Natalie Hope O’Donnell, en serie arrangementer og performancer i Munchmuseets nabolag. I etterkant av at vinneren ble offentliggjort, har nettidsskriftet Subjekt publisert tre saker som diskuterer om samboerforholdet mellom ett av medlemmene i arbeidsutvalget for kunstseksjonen og en av kunstnerne som var involvert i Munchmuseet i bevegelse, er problematisk habilitetsmessig. Styret i Norsk kritikerlag er opptatt av å sikre Kunstkritikerprisens renommé, og vil derfor gjennomgå retningslinjene for prisen.

Heidi Bale Amundsen, styreleder i Norsk kritikerlag

Sakene på Subjekt.no:

Å kalle kritisk journalistikk for uviten konspirering er ikke kritikken verdig, Subjekt.no 16. april 2019

Konspiratorisk artikkel om Kunstkritikerprisen, Subjekt.no 15. april 2019

Høythengende kritikerpris går til kunstprosjekt hvor sentral kunstner er jurymedlems kjæreste, Subjekt.no 11. april 2019