Kritikerlaget

Kalender

Frustrasjon over litteraturkritikken

Leder for arbeidsutvalget, seksjon for litteratur i Norsk kritikerlag, Henrik Keyser Pedersen, intervjues i VG om utvelgelsesprosesser knyttet til litteraturanmeldelser.

Kritikerlaget 19. desember 2014 LitteraturYtringerDebatt