Kalender

Arkivfoto  andrea gjestvang
Arkivfoto: Andrea Gjestvang

Permanent underklasse?

Marte Vike Arnesen og Ingerid Jordal tar til orde for at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende ikke treffer godt nok.

Kritikerlaget 11. mai 2020 YtringerNyheter

I et debattinnlegg nylig publisert på Journalisten.no skriver frilans fotojournalistene Marte Vike Arnesen og Ingerid Jordal at regjeringens kompensasjonsordning står i fare for å skape en permanent underklasse, fordi den tar utgangspunkt i feil beregningsgrunnlag og ikke tar høyde for realitetene som følger med å jobbe som selvstendig næringsdrivende.

«For denne ordninga treffer dårlig, og mange av oss faller mellom alle stoler» understreker Arnesen og Jordal i sitt innlegg, og forklarer hvorfor:

«I motsetning til hva som ble signalisert på forhånd, har Arbeids- og sosialdepartementet i siste liten gått vekk fra å regne vårt inntektsgrunnlag ut fra de tre siste årene, som er standarden innenfor Nav-systemet. I stedet har de valgt sin helt egne spesielle løsning for akkurat oss: å kun basere seg på inntekten fra 2019. Dette er alvorlig. Det betyr faktisk at de av oss som har hatt god inntekt de siste årene, men som av ulike grunner brukte deler av 2019 på noe annet enn å drive inn penger via næringa, kommer urimelig skjevt ut.»

Det har vært påpekt flere steder allerede, deriblant i et innlegg signert Heidi Bale Amundsen, Hans Ole Rian og Lisbet Jære, at kompensasjonsordningen treffer svært dårlig, nettopp fordi man som selvstendig næringsdrivende kan ha en svært ustabil og varierende inntekt, som svinger fra måned til måned, og år til år. Også i Klassekampen har den dårlige treffsikkerheten til ordningen blitt løftet frem og kritisert.

I sitt innlegg stiller Arnesen og Jordal spørsmål ved «[…] hvilke faglige råd Arbeids- og sosialdepartementet har lagt til grunn for ordningen. Den vitner om lite kunnskap og forståelse om hvordan forretningsmodellen til en selvstendig næringsdrivende eller frilanser fungerer. Har de som har utformet denne søknaden og regelverket rundt, forsøkt å tilegne seg denne kunnskapen?»

Torbjørn Røe Isaksen har uttrykt bekymring for at koronakrisen skaper en underklasse. Arnesens og Jordals respons på dette, er utvetydig:

«Gi oss en bærekraftig kompensasjon hvor beregningsgrunnlaget er gjennomsnittet av de siste tre års inntekt, gi oss en rettferdig kompensasjon som beregnes ut fra tapt oppdrag ikke kun tapt inntekt, og gi de med uvanlig lav inntekt i 2019 en manuell behandling av saken så de ikke dukker under og blir en del av den permanente underklasse Røe Isaksen forsøker å redde.»

Les innlegget i sin helhet her.