Kritikerlaget

Smakebiter fra et kritikervirke

Knut Ove Arntzen ble i fjor tildelt Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris. Nå deler vi et knippe av hans tekster.

Kritikerlaget 24. april 2021 TeaterNyheter
Picture 7114 1455183360

Knut Ove Arntzen (medlem i TMD, teaterkritiker og professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen) ble tildelt Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris 2020.

Gjennom flere tiår har Arntzen vært en viktig kritikerstemme i teaterfeltet. I forbindelse med prisutdelingen i fjor, skrev Trond Haugen blant annet at Knut Ove Arntzen «[…] har freista å forstå, transportera og omsetja det moderne teatrets prinsipp til norsk språk og til eit forståeleg norsk, og hjelpt scenekunstnarar med å utvikle sine idear og sin teaterpraksis her heime. Han har jamvel pønska ut relevante omgrep for moderne scenekunst der det norske språket ikkje strekk til eller der den teoretiske refleksjonen rundt scenekunsten ikkje er godt nok utvikla. Som døme kan eg nemne omgrep som ‘postmainstream teater’, ‘den likestilte dramaturgien’ eller ‘resirkulering av kunstneriske virkemidler’.»

Nå har Arntzen sjenerøst latt oss dele et knippe tekster om teaterkritikkens vesen. God lesning!