Verbal støtte fra Kulturrådet

Uten en våken, uavhengig og faglig kvalifisert kritikk blir kunsten skadelidende, skriver direktør i <LINK http://www.kulturrad.no/Apps/NKR/articles.nsf/lupTagsByUNID/696CB4565A7303AAC12570FB0034B909!OpenDocument _top>Norsk kulturråd, Ole Jacob Bull.

26. januar 2006
Hodgkinson   rhino

Direktøren i Norsk kulturråd skriver i sin artikkel på <LINK http://www.kulturrad.no>Kulturrådets nettsider at kritikken utgjør et vesentlig bidrag i synliggjøringen av samtidige kunstuttrykk, og videre at han i dagens situasjon ser en kritikk som «i for liten grad framstår som uavhengig». Kritikken innfrir ikke i en bredere formidlingsforpliktelse, men tenderer mot lojalitet overfor «interne diskurser og institusjoner», hevder Bull.

Kunststøtte
Bull fremviser at støtteordningene for kunstproduksjon bare er halvgått løp. Han hevder at den statlige forpliktelsen overfor kunsten må favne kritikken fordi en «svekkelse av offentlig oppmerksomhet og kritisk debatt fører til marginalisering og isolasjon av alle typer kunstuttrykk».

Kunsten trenger kritikk.
En kompetent kritikk krever dertil økonomiske vilkår og arbeidsbetingelser ? den vil da over tid «kunne forhindre stagnasjon og kvalitetsforringelse» innen alle typer kunstuttrykk, skriver Ole Jacob Bull. Han ser det som kulturrådet sitt mandat å også jobbe for å styrke kritikken fordi «Kulturrådets oppgave er å stimulere til produksjon, distribusjon og formidling av de samtidige kunst- og kulturuttrykkene. Uten en våken, uavhengig og faglig kvalifisert kritikk blir denne oppgaven vanskelig og mindre meningsfylt.»