Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Verdien av kritikken

«De viktige diskusjonene med utgangspunkt i kritikk både kunne og burde være enda flere. For å få det til, må kritikken verdsettes», skriver Ida Habbestad i en kronikk i Dagsavisen.

Kritikerlaget 11. april 2018 YtringerNyheter
178809 penn2 none

I forkant av det kommende årsmøtet i Norsk kritikerlag tar Ida Habbestad, leder for Norsk kritikerlag, til orde for at kritikken må verdsettes. Kritikken sikrer at kunsten spiller en viktig rolle i samfunnet vårt, ved at den diskuteres og verdsettes. Imidlertid viser en nylig gjennomført medlemsundersøkelse at kritikkens kår fortsatt ikke er optimale, og det å virke som kritiker er fortsatt en gjerning med mange utfordringer. (hovedfunnene i undersøkelsen kan leses her.)

For eksempel svarer bare halvparten av medlemmene ja på spørsmål om de tror at de fremdeles jobber som kritikere om fem år. 72 % sier det er mindre kritikk på deres kulturfelt i dag enn for fem år siden, mens 85 % sier at norske kritikere rapporterer om stadig vanskeligere arbeidsforhold. «Tallene bør være et varsku for alle som er opptatt av en kvalitetssterk, offentlig samtale om kunsten», poengterer Habbestad.

Det jobbes for tiden også med en ny kulturmelding, og i sin kronikk understreker Habbestad viktigheten av at også kritikken innlemmes i denne.
«Vi ønsker at den nye kulturmeldingen vil drøfte kritikk som en viktig del av norsk kulturpolitikk og sette ord på en visjon for den kritiske samtalen. Vi ønsker at den diskuterer hvorfor vi skal ha kritikk, og hvordan vi ønsker at de kritiske samtalene skal foregå. Hvor kan og bør de finne sted? Hvordan kan man kan legge til rette for en diskusjon om kunstuttrykk som reflekterer den kunstneriske virksomheten over hele landet?»

Les kronikken i sin helhet her.