Kritikerlaget

Kritikk og dialog krever meningers mot

– Norsk kritikerlag mener at debatt og kritiske utspill er av avgjørende betydning for utviklingen i et demokratisk samfunn, men anonyme angrep av den typen Susanne Christensen, og andre før henne, har opplevd, har etter vår mening ingen rett til å bli publisert i seriøse kanaler. Ytringsfrihet og reell dialog forutsetter at det bak hver ytring står et gjenkjennbart individ med mot til å stå for egne meninger, skrev Anne Schäffer, Kritikerlagets leder, og Merete Røsvik Granlund, leder av AU litteratur, i et innlegg i Klassekampen 29. oktober.

Kritikerlaget 23. november 2011 LitteraturYtringerDebattLeder

Susanne Christensen, som fikk prisen Årets litteraturkritiker i 2011, har de siste ukene fått merke hva det vil si å få negativ oppmerksomhet i media. At hun satte Harald Eias navn i forbindelse med Anders Behring Breivik ved å nevne de to som eksempler på “sinte menn” i anmeldelsen av Knut Kolnars bok Pornutopia i Klassekampen 1. oktober, gikk først ubemerket hen. Reaksjonen kom først etter at VG fant saken og slo den stort opp 18.oktober.

Eia fikk sympati fra flere hold da han påpekte det urimelige i det som kunne oppfattes som en sammenligning av ham og Behring Breivik. Bokmagasinets redaktør beklaget at formuleringen hadde kommet på trykk. På bloggen sin valgte Christensen å utdype hva hun hadde ment i en diskusjon med Harald Eia, men hun beklaget ikke det hun hadde skrevet.

Vi mener at det må være rom i offentligheten for slike forsøk på kontekstualisering som Christensens gjorde, selv om vi ikke nødvendigvis er enige i den underliggende analysen ei heller i ordvalget.

Det som etter vår mening er meget alvorlig, er de mange hatefulle, grove og sjikanerende henvendelsene Christensen har mottatt fra anonyme personer i etterkant av oppslaget i VG om saken. Innlegg så sjikanøse at Christiensen selv valgte å stenge sin blogg. De grove utfallene dukket også opp på Kritikerlagets nettside. Kritikerlaget valgte å slette de groveste innleggene.

Norsk kritikerlag mener at debatt og kritiske utspill er av avgjørende betydning for utviklingen i et demokratisk samfunn, men anonyme angrep av den typen Christensen, og andre før henne, har opplevd, har etter vår mening ingen rett til å bli publisert i seriøse kanaler. Ytringsfrihet og reell dialog forutsetter at det bak hver ytring står et gjenkjennbart individ med mot til å stå for egne meninger. Et godt eksempel på slik dialog er forøvrig samtalen som har fant sted mellom Harald Eia og Susanne Christensen på sistnevntes blogg. Anonyme trusler og sjikane bør imidlertid ikke gis plass i offentligheten, og de groveste tilfellene bør være en sak for politiet.

Anne Schäffer, styreleder Norsk kritikerlag
Merete Røsvik Granlund, leder arbeidsutvalget i litteraturseksjonen, Norsk kritikerlag.