Krit sirkelen a

Tid for en ny kritikertype?

Kritikerne har i liten grad innreflektert kunstens nye produksjonsforhold i sine kritikker av kunstverkene – det være seg en bok, en konsert eller en film. Samtidig har kritikkens status og betydning endret seg dramatisk: Kritikkens plass og kritikerens posisjon er i ferd med å marginaliseres.

1. mai 2002

Skapende krefter ? om kultursponsing og føringer bak musikkverket

Hvilke kunstneriske konsekvenser får kultursponsing innenfor samtidsmusikkfeltet på sikt? Hvilke krefter og mekanismer får konkrete konsekvenser for arbeidet med å skape et musikkverk?

1. mai 2002

Markedsmakt og kommersialisering

Er det noe bokbransjen trenger, så er det et varsko mot businessen, businesstenkningen og businesspråket. Som André Schiffrin uttrykker det: Bøker er ikke «units». De er ? bøker.

1. mai 2002

Har kulturjournalistikken en framtid?

Et notat fra seminaret om kritikkens og den personlige refleksjonens plass i dagens medieverden. Voksenåsen i Oslo 1.-2. mars 2002.

28. april 2002

Det visuelle teater

Hva betyr scenografien og lysdesignen i en teateroppsetning? Norsk Lysdesigner Forening og Norske Scenografer inviterte til seminar på det Norske Teatret 6. april 2002.

11. april 2002
Marta norheim

Marta Norheim er Årets litteraturkritiker 2002

Etter å ha vendt opp og ned på de fleste kriterier og vrengt de fleste kritikere ut og inn og frem og tilbake, ble vi sittende igjen med én kritiker som ganske enkelt ikke lot seg redusere, uansett hvilke knuteprøver vi utsatte henne for: Marta Norheim.

7. mars 2002
Forelska par

Kritikerprisen for årets beste barne- og ungdomsbok 2001 til Rune Belsvik

Rune Belsvik, Kritikerprisvinner 2001 for Verdas fineste bok … jeg mener Verdas mest forelska par.

7. mars 2002
Vinterreise

Kritikerprisen for årets beste voksenbok 2001 til Ragnar Hovland

Kritikerprisen for årets beste voksenbok 2001 tildeles Ragnar Hovlands Ei vinterreise.

7. mars 2002

Årsrapport seksjon for litteratur 2001

Evaluering av arbeidsutvalgets virksomhet 2001.

18. februar 2002

Hva tjener kritikeren?

Gjennomsnittskritikeren tjener bare kr. 1 600. Dette fremkommer i medlemsundersøkelsen av 2001 der 148 medlemmer svarte. 60% har mer eller mindre faste frilansavtaler. Kritikerlagets medlemmer er velutdannete og tjener dårlig. Men kvinnelige kritikere tjener best.

16. februar 2002

Synkende kopivederlag

Kopimaskinene brukes mindre og vederlaget til KOPINORs medlemsorganisasjoner synker. Journalistlaget er særlig ille ut.

1. februar 2002

Kritisk for kritikken

Kritikken er på vikende front. Dagsavisen har sagt opp kontrakten med sine kunstanmeldere. Nationen kuttet fra nyttår ut å anmelde bøker. Bergens Tidende varsler reduksjon i sine anmeldelser. Gjør det noe?

12. januar 2002